საიტის სტატისტიკა

პოსტების რაოდენობა 154 პროგრამები 7
ბიოგრაფიები 59 ტ.ტ.მ. 15
გერბები 645 წოდებები 40
მედლები 68 სიახლეებზე გამოწერა 205
ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალები

ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების წოდებრივი განმასხვავებელი ნიშნები: სახმელეთო ძალები, საჰაერო ძალები, საზღვაო ძალები, საზღვაო ქვეითები...

თარიღი:
2009-12-19
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
23356
რეიტინგი:


გერმანიის შეიარაღებული ძალები

გერმანიის შეიარაღებული ძალების წოდებრივი განმასხვავებელი ნიშნები: სახმელეთო ძალები, საჰაერო ძალები, საზღვაო ძალები...

თარიღი:
2009-12-18
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
23379
რეიტინგი:


თურქეთის შეიარაღებული ძალები

თურქეთის შეიარაღებული ძალების წოდებრივი განმასხვავებელი ნიშნები: სახმელეთო ძალები, საჰაერო ძალები, საზღვაო ძალები...

თარიღი:
2009-12-11
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
22837
რეიტინგი:


სახმელეთო ჯარების ქვედანაყოფების დისლოკაციის ადგილები

სახმელეთო ჯარების ქვედანაყოფების განლაგების რუქა ქალაქებითა და ქვედანაყოფის შესაბამისი ტაქტიკური ნიშნებით...

თარიღი:
2009-11-07
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
12094
რეიტინგი:


სამთო და საზღვაო კვანძები

სხვადასხვა გავრცელებული და აუცილებელი სამთო და საზღვაო კვანძების ახსნა სურათების სასუალებით...

თარიღი:
2009-11-03
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
1230
რეიტინგი:


თვითმავალი ჰაუბიცა 2S19 Msta-S

თვითმავალი ჰაუბიცა 2S19 Msta-S-ის ტაქტიკურ-ტექნიკური მახასიათებლები: მოკლე აღწერა, სურათები, სროლის მანზილი, სწრაფსროლა, კალიბრი, ძრავის სიმძლავრე, ეკიპაჟი, მაქსიმალური სიჩქარე, წონა...

თარიღი:
2009-10-08
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
23084
რეიტინგი:


თვითმავალი ჰაუბიცა 2S3 Akacia

თვითმავალი ჰაუბიცა 2S3 Akacia-ს ტაქტიკურ-ტექნიკური მახასიათებლები: მოკლე აღწერა, სურათები, სროლის მანზილი, სწრაფსროლა, კალიბრი, ძრავის სიმძლავრე, ეკიპაჟი, მაქსიმალური სიჩქარე, წონა...

თარიღი:
2009-10-01
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
22667
რეიტინგი:


ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემა BM-21 Grad

ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემა BM-21 Grad-ის ტაქტიკურ-ტექნიკური მახასიათებლები: მოკლე აღწერა, სურათები, სროლის მანზილი, სწრაფსროლა, კალიბრი, ძრავის სიმძლავრე, ეკიპაჟი, მაქსიმალური სიჩქარე, წონა...

თარიღი:
2009-09-16
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
22465
რეიტინგი:


თვითმავალი ჰაუბიცა 2000

თვითმავალი ჰაუბიცა 2000-ის ტაქტიკურ-ტექნიკური მახასიათებლები: მოკლე აღწერა, სურათები, სროლის მანზილი, სწრაფსროლა, კალიბრი, ძრავის სიმძლავრე, ეკიპაჟი, მაქსიმალური სიჩქარე, წონა...

თარიღი:
2009-09-16
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
23478
რეიტინგი:


თვითმავალი ჰაუბიცა M109 A3 G

თვითმავალი ჰაუბიცა M109 A3 G-ს ტაქტიკურ-ტექნიკური მახასიათებლები: მოკლე აღწერა, სურათები, სროლის მანზილი, სწრაფსროლა, კალიბრი, ძრავის სიმძლავრე, ეკიპაჟი, მაქსიმალური სიჩქარე, წონა...

თარიღი:
2009-09-16
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
23273
რეიტინგი:


ძველი სამხედრო ტერმინები

ძველი სამხედრო ტერმინები იბერიის სახელმწიფოში (ახ.წ.აღ.-დან I-II საუკუნეები), გაერთიანებულ ფეოდალურ საქართველოში (XI-XV საუკუნეები), ქართლის სამეფოში (XVII-XVIII საუკუნეებში), გვიანფეოდალურ აღმოსავლეთ საქართველოში (XVI საუკუნე)

თარიღი:
2009-08-11
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
1229
რეიტინგი:


MILNET - აშშ-ს სამხედრო ქსელი

ა.შ.შ.-ის ერთიან სამხედრო ქსელში შემავალი სხვადასხვა დახურული ქსელების მოკე მიმოხილვა, აგებულება, დაცულობა, გავრცელების არეები: MILNET, ARPANET, DARPANET, INTERNET, INTRANET, NIPRNET, SIPRNET, INTELINK, NAVSTAR, MILSTAR

თარიღი:
2009-07-23
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
1465
რეიტინგი:


სამხედრო ბრძანება

სამხედრო ბრძანების ცნება (განმარტება) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული არ არის, თუმცა მნიშვნელოვანია სამხედრო სამსახურის სტატუსის შესახებ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლი, სადაც წერია რომ, მეთაურს არა აქვს უფლება გასცეს ბრძანება, რომელიც კანონსაწინააღმდეგოა და არა აქვს კავშირი სამხედრო სამსახურთან. ამ დებულებით დგინდება 1.თუ ვის აქვს სამხედრო ბრძანების გაცემის უფლება და 2.თუ როგორი უნდა იყოს ბრძანება. საქართველოს სამხედრო ძალების საჯარისო სადისციპლინო წესდების მე-5 მუხლი განმარტავს...

თარიღი:
2009-05-06
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
23385
რეიტინგი:


რუსეთის შეიარაღებული ძალები

რუსეთის შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების გერბები და დროშები: საჰაერო-სადესანტო ჯარების გერბი, სტრატეგიული დანიშნულების სარაკეტო ჯარების გერბი, კოსმოსური ჯარების გერბი, სამხედრო-საჰაერო ძალების გერბი, თავდაცვის სამინისტროს აპარატის გერბი, შეიარაღებული ძალების გერბი, თავდაცვის სამინისტროს გერბი...

თარიღი:
2009-03-17
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
22647
რეიტინგი:


გერმანიის შეიარაღებული ძალები

გერმანიის შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების გერბები და დროშები: სახმელეთო ძალები, 1. სატანკო დივიზია, 10. სატანკო დივიზია, 13. მექანიზირებული დივიზია, 14. მექანიზირებული დივიზია, სპეციალური ოპერაციების დივიზია, მრავალეროვნული კორპუსი, 1. გერმანულ-ჰოლანდიური კორპუსი, ევროპის შეიარაღებული ძალების კორპუსი, გერმანულ-ფრანგული ბრიგადა, სასწავლო დაწესებულებები...

თარიღი:
2008-12-17
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
22386
რეიტინგი: