საიტის სტატისტიკა

პოსტების რაოდენობა 154 პროგრამები 7
ბიოგრაფიები 59 ტ.ტ.მ. 15
გერბები 645 წოდებები 40
მედლები 68 სიახლეებზე გამოწერა 205
KFOR - Kosovo Forces

KFOR კონტიგენტი - საქართველო. სამშვიდობო მისიაში მონაწილე ქართული კონტიგენტის შემადგნელობა, სტრუქტურა, მისიაში მონაწილე ქვედანაყოფები, მისიის შესრულების დროს გადაღებული სურათები, გერბები, კონტიგენტის მეთაურები მისიის მიხედით...

თარიღი:
2008-05-16
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
23642
რეიტინგი:


სერჟანტთა მომზადების სკოლის I (ათმეთაურის) კურსი

სერჟანტთა მომზადების სკოლის I (ათმეთაურის) კურსის სასწავლო პროცესის ამსახველი სურათები...

თარიღი:
2007-11-17
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
23407
რეიტინგი:


სადისციპლინო წესდება

საქართველოს სამხედრო ძალების საჯარისო სადისციპლინო წესდების ამოცანაა მმართველობის დადგენილი წესის, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი წესრიგისა და სამხედრო დისციპლინის დაცვა; დისციპლინური გადაცდომის თავიდან აცილების უზრუნველყოფა, სამხედრო მოსამსახურეთა მიერ სამხედრო სამსახურის გავლის უზრუნველყოფა, მოქალაქეთა და სხვა სამხედრო მოსამსახურეთა უფლებების პატივისა და ღირსების გათვალისწინება...

თარიღი:
2007-10-22
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
1825
რეიტინგი:


საქართველოს სახელმწიფო დროშები და გერბები

დამუშავების პროცესშია...

თარიღი:
0000-00-00
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
1694
რეიტინგი: