საიტის სტატისტიკა

პოსტების რაოდენობა 154 პროგრამები 7
ბიოგრაფიები 59 ტ.ტ.მ. 15
გერბები 645 წოდებები 40
მედლები 68 სიახლეებზე გამოწერა 205
შეჯავშნული სატრანსპორტო მანქანა - "დიდგორი-1"

შეჯავშნული სატრანსპორტო მანქანა - "დიდგორი-1"-ის მოკლე აღწერა, შექმნის ისტორია, სურათები, ტაქტიკურ-ტექნიკური მახასიათებლები: სროლის მანზილი, სწრაფსროლა, კალიბრი, ძრავის სიმძლავრე, ეკიპაჟი, მაქსიმალური სიჩქარე, წონა და სხვა...

თარიღი:
2012-03-27
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
22914
რეიტინგი:


შეჯავშნული სადაზვევრვო მანქანა - "დიდგორი-2"

შეჯავშნული სადაზვევრვო მანქანა - "დიდგორი-2"-ის მოკლე აღწერა, შექმნის ისტორია, სურათები, ტაქტიკურ-ტექნიკური მახასიათებლები: სროლის მანზილი, სწრაფსროლა, კალიბრი, ძრავის სიმძლავრე, ეკიპაჟი, მაქსიმალური სიჩქარე, წონა და სხვა...

თარიღი:
2012-03-27
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
23410
რეიტინგი:


"ღია ცის შესახებ" ხელშეკრულება

"ღია ცის შესახებ" ხელშეკრულება: მოკლე ისტორია, თვითმფრინავები ქვეყნების მიხედვით, სენსორები, საქართველო და "ღია ცის შესახებ" ხელშეკრულება, ხელშეკრულების ძირითადი პრინციპები, სამკლავური ემბლემები ქვეყნების მიხედვით...

თარიღი:
2012-03-20
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
25473
რეიტინგი:


MapSymbols v2.0 Beta

რუქაზე სამუშაო ტაქტიკური ნიშნების(APP-6-ის მიხედვით) შემქმნელი პროგრამა. შესაძლებელია სხვადასხვა ზომის, ფერის, ფონის როგორც საკუთრი ძალების, ისე მოწინააღმდეგის და სამხედრო ტექნიკის ტაქტიკური ნიშნების PNG სურათში შენახვა...

თარიღი:
2012-01-09
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
24968
რეიტინგი:


კიკაბიძე მერაბ, პოლკოვნიკი

ვიცე-პოლკოვნიკ მერაბ კიკაბიძის ბიოგრაფიული მონაცემები: სამოქალაქო და სამხედრო განათლება, სამუშაო გამოცდილება, ჯილდოები, სამხედრო წოდებები, ოჯახური მდგომარეობა, უცხო ენების ცოდნა...

თარიღი:
2011-09-16
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
1867
რეიტინგი:


გოფოძე ბესიკ, ვიცე-პოლკოვნიკი

ვიცე-პოლკოვნიკ ბესიკ გოფოძის ბიოგრაფიული მონაცემები: სამოქალაქო და სამხედრო განათლება, სამუშაო გამოცდილება, ჯილდოები, სამხედრო წოდებები, ოჯახური მდგომარეობა, უცხო ენების ცოდნა...

თარიღი:
2011-09-16
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
1978
რეიტინგი:


იოსავა მამუკა, პოლკოვნიკი

პოლკოვნიკ მამუკა იოსავას ბიოგრაფიული მონაცემები: სამოქალაქო და სამხედრო განათლება, სამუშაო გამოცდილება, ჯილდოები, სამხედრო წოდებები, ოჯახური მდგომარეობა, უცხო ენების ცოდნა...

თარიღი:
2011-09-16
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
1959
რეიტინგი:


შუბლაძე თენგიზ, გენერალ-მაიორი

გენერალ-მაიორ თენგიზ შუბლაძის ბიოგრაფიული მონაცემები: სამოქალაქო და სამხედრო განათლება, სამუშაო გამოცდილება, ჯილდოები, სამხედრო წოდებები, ოჯახური მდგომარეობა, უცხო ენების ცოდნა...

თარიღი:
2011-09-10
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
2042
რეიტინგი:


iLuMiNaDa v2.0 Beta

ამ პროგრამით შესაძლებელია ნებისმიერი ფაილის დამალვა .bmp ფაილში. სურათის ფერის კოდის ბოლო 2 ბიტში იწერება არჩეული ფაილი, რის შედეგად სურათი არ იცვლება. შესაძლებელია დამალული ფაილის პაროლით დაცვა. ასევე შესაძლებელია ტექტის დაშიფვრა სხვადასხვა ალგორითმის გამოყენებით...

თარიღი:
2011-08-12
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
25057
რეიტინგი:


საქართველოში არსებული აეროპორტები, აეროდრომები და ავიაბაზები

საქართველოში არსებული აეროპორტები, აეროდრომები და ავიაბაზები: მდებარეობა, ICAO კოდი, IATA კოდი, გეოგრაფიული კოორდინატები, ა/დ ზოლის სიგრძე-სიგანე, RWY, სიმაღლე (AMSL), საფარის ტიპი, სურათი

თარიღი:
2011-07-31
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
24171
რეიტინგი:


შეიარაღებული ძალების 2011 წლის 26 მაისის აღლუმი

შეიარაღებული ძალების 2011 წლის 26 მაისის აღლუმის ამსახველი სურათები: სამხედრო ტექნიკა, ავიაცია, ქვეითი ჯარი, საარტილერიო დანადგარები, ჯავშანტრანსპორტიორები, საჰაერო თავდაცვა...

თარიღი:
2011-06-02
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
23638
რეიტინგი:


შეიარაღებული ძალების 2005 წლის 26 მაისის აღლუმი

შეიარაღებული ძალების 2005 წლის 26 მაისის აღლუმის ამსახველი სურათები: სამხედრო ტექნიკა, ავიაცია, ქვეითი ჯარი, საარტილერიო დანადგარები, ჯავშანტრანსპორტიორები, საჰაერო თავდაცვა...

თარიღი:
2011-06-02
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
22973
რეიტინგი:


შეიარაღებული ძალების 2006 წლის 26 მაისის აღლუმი

შეიარაღებული ძალების 2006 წლის 26 მაისის აღლუმის ამსახველი სურათები: სამხედრო ტექნიკა, ავიაცია, ქვეითი ჯარი, საარტილერიო დანადგარები, ჯავშანტრანსპორტიორები, საჰაერო თავდაცვა...

თარიღი:
2011-06-02
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
22277
რეიტინგი:


შეიარაღებული ძალების 2007 წლის 26 მაისის აღლუმი

შეიარაღებული ძალების 2007 წლის 26 მაისის აღლუმის ამსახველი სურათები: სამხედრო ტექნიკა, ავიაცია, ქვეითი ჯარი, საარტილერიო დანადგარები, ჯავშანტრანსპორტიორები, საჰაერო თავდაცვა...

თარიღი:
2011-06-02
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
23219
რეიტინგი:


შეიარაღებული ძალების 2008 წლის 26 მაისის აღლუმი

შეიარაღებული ძალების 2008 წლის 26 მაისის აღლუმის ამსახველი სურათები: სამხედრო ტექნიკა, ავიაცია, ქვეითი ჯარი, საარტილერიო დანადგარები, ჯავშანტრანსპორტიორები, საჰაერო თავდაცვა...

თარიღი:
2011-06-02
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
23128
რეიტინგი: