სახმელეთო ჯარების ქვედანაყოფების დისლოკაციის ადგილები

სახმელეთო ჯარების ქვედანაყოფების განლაგების რუქა ქალაქებითა და ქვედანაყოფის შესაბამისი ტაქტიკური ნიშნებით...

თარიღი:
2009-11-07
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
12241
რეიტინგი:


სამთო და საზღვაო კვანძები

სხვადასხვა გავრცელებული და აუცილებელი სამთო და საზღვაო კვანძების ახსნა სურათების სასუალებით...

თარიღი:
2009-11-03
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
1356
რეიტინგი:


ძველი სამხედრო ტერმინები

ძველი სამხედრო ტერმინები იბერიის სახელმწიფოში (ახ.წ.აღ.-დან I-II საუკუნეები), გაერთიანებულ ფეოდალურ საქართველოში (XI-XV საუკუნეები), ქართლის სამეფოში (XVII-XVIII საუკუნეებში), გვიანფეოდალურ აღმოსავლეთ საქართველოში (XVI საუკუნე)

თარიღი:
2009-08-11
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
1348
რეიტინგი:


MILNET - აშშ-ს სამხედრო ქსელი

ა.შ.შ.-ის ერთიან სამხედრო ქსელში შემავალი სხვადასხვა დახურული ქსელების მოკე მიმოხილვა, აგებულება, დაცულობა, გავრცელების არეები: MILNET, ARPANET, DARPANET, INTERNET, INTRANET, NIPRNET, SIPRNET, INTELINK, NAVSTAR, MILSTAR

თარიღი:
2009-07-23
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
1572
რეიტინგი:


სადისციპლინო წესდება

საქართველოს სამხედრო ძალების საჯარისო სადისციპლინო წესდების ამოცანაა მმართველობის დადგენილი წესის, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი წესრიგისა და სამხედრო დისციპლინის დაცვა; დისციპლინური გადაცდომის თავიდან აცილების უზრუნველყოფა, სამხედრო მოსამსახურეთა მიერ სამხედრო სამსახურის გავლის უზრუნველყოფა, მოქალაქეთა და სხვა სამხედრო მოსამსახურეთა უფლებების პატივისა და ღირსების გათვალისწინება...

თარიღი:
2007-10-22
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
1649
რეიტინგი: