შეჯავშნული საბრძოლო მანქანა - "დიდგორი-3"

შეჯავშნული საბრძოლო მანქანა - "დიდგორი-3"-ის მოკლე აღწერა, შექმნის ისტორია, სურათები, ტაქტიკურ-ტექნიკური მახასიათებლები: სროლის მანზილი, სწრაფსროლა, კალიბრი, ძრავის სიმძლავრე, ეკიპაჟი, მაქსიმალური სიჩქარე, წონა და სხვა...

თარიღი:
2012-06-01
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
24201
რეიტინგი:


უპილოტო საჰაერო სისტემა

უპილოტო საჰაერო სისტემის მოკლე აღწერა, შექმნის ისტორია, სურათები, ტაქტიკურ-ტექნიკური მახასიათებლები: სროლის მანზილი, სწრაფსროლა, კალიბრი, ძრავის სიმძლავრე, ეკიპაჟი, მაქსიმალური სიჩქარე, წონა და სხვა...

თარიღი:
2012-04-10
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
23466
რეიტინგი:


ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემა

ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემის მოკლე აღწერა, შექმნის ისტორია, სურათები, ტაქტიკურ-ტექნიკური მახასიათებლები: სროლის მანზილი, სწრაფსროლა, კალიბრი, ძრავის სიმძლავრე, ეკიპაჟი, მაქსიმალური სიჩქარე, წონა და სხვა...

თარიღი:
2012-03-27
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
23900
რეიტინგი:


ქვეითთა საბრძოლო მანქანა - "ლაზიკა"

ქვეითთა საბრძოლო მანქანა - "ლაზიკა"-ს მოკლე აღწერა, შექმნის ისტორია, სურათები, ტაქტიკურ-ტექნიკური მახასიათებლები: სროლის მანზილი, სწრაფსროლა, კალიბრი, ძრავის სიმძლავრე, ეკიპაჟი, მაქსიმალური სიჩქარე, წონა და სხვა...

თარიღი:
2012-03-27
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
23673
რეიტინგი:


შეჯავშნული სადაზვევრვო მანქანა - "დიდგორი-2"

შეჯავშნული სადაზვევრვო მანქანა - "დიდგორი-2"-ის მოკლე აღწერა, შექმნის ისტორია, სურათები, ტაქტიკურ-ტექნიკური მახასიათებლები: სროლის მანზილი, სწრაფსროლა, კალიბრი, ძრავის სიმძლავრე, ეკიპაჟი, მაქსიმალური სიჩქარე, წონა და სხვა...

თარიღი:
2012-03-27
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
23286
რეიტინგი:


შეჯავშნული სატრანსპორტო მანქანა - "დიდგორი-1"

შეჯავშნული სატრანსპორტო მანქანა - "დიდგორი-1"-ის მოკლე აღწერა, შექმნის ისტორია, სურათები, ტაქტიკურ-ტექნიკური მახასიათებლები: სროლის მანზილი, სწრაფსროლა, კალიბრი, ძრავის სიმძლავრე, ეკიპაჟი, მაქსიმალური სიჩქარე, წონა და სხვა...

თარიღი:
2012-03-27
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
22796
რეიტინგი:


მსუბუქი საბრძოლო მანქანა - "დელგა-1"

მსუბუქი საბრძოლო მანქანა - "დელგა-1"-ის მოკლე აღწერა, შექმნის ისტორია, სურათები, ტაქტიკურ-ტექნიკური მახასიათებლები: სროლის მანზილი, სწრაფსროლა, კალიბრი, ძრავის სიმძლავრე, ეკიპაჟი, მაქსიმალური სიჩქარე, წონა და სხვა...

თარიღი:
2012-03-27
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
22839
რეიტინგი: