საიტის მოხმარებისა და უსაფრთხოების წესები

militaria.ge - საიტის ლოგო

          საიტის მოხმარებისა და უსაფრთხოების წესები განსაზღვრავს თქვენს მიერ საიტის შიგთავსისა და ინფორმაციის და საიტზე თქვენს მიერ დატოვებული ინფორმაციის გამოყენების წესებს, ანუ როგორ ვიქცევით თქვენ და მე საიტზე.

როგორ იქცევით თქვენ:

          1. საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია არის არაოფიციალური! არ შეიძლება ინფორმაციის გამოყენება არადანიშნულებისამებრ, საზოგადოებაში გამწყობის ჩამოსაყალიბებლად ან/და შესაქმნელად, დეზინფორმაცისაათვის და სხვა მსგავსი მიზნებისათვის.
          2. საიტზე გამოქვეყნებული სტატიები, პროგრამები, ვებ-გვერდის კოდი და სხვა ინფორმაცია წარმოადგენს საიტის ავტორის ინტელექტუალურ საკუთრებას, რასაც იცავს საქართველოს კანონმდებლობა! არ შეიძლება ინფორმაციის კოპირება ავტორის ნებართვის ან/და ინფორმაციის წყაროს მითითების გარეშე გამოქვეყნება.
          3. საიტზე, მონაცემთა ბაზებში, ვებ-მეილზე და სხვა რესურსებზე არასანქცირებული შეღწევა არის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯადი! ასევე მცდელობაც.

როგორ ვიქცევი მე:

          1. ინტერნეტში ნებისმიერ გვერდზე შესვლისას თვქენ ტოვებთ კვალს (მაგალითად IP მისამართის სახით). თქვენი მისამართი ნაჩვენებია ჩემს გვერდზეც, რომელიც ინახება მონაცემთა ბაზაში დაშიფრული სახით. რატომ ვინახავ IP მისამართს? შემოსული ვიზიტორების ქვეყნების ანალიზისათვის და არასანქცირებული შეღწევის აღსაკვეთად.
          2. თქვენს მიერ საიტზე მოძიებული სიტვები ან/და ფრაზები ინახება მონაცემთა ბაზაში, შემდგომში ყველაზე მოთხოვნადი ინფორმაციის განსათავსებლად.
          3. სიახლეების გამოწერისას მითითებული ელ.ფოსტა ინახება მონაცემთა ბაზაში დაშიფრული სახით, რომელიც არ გადაეცემა მესამე პირს, არ იქნება გამოყენებული რეკლამისათვის ან/და პირადი მიზნებისათვის.