საქართველოს შეიარაღებული ძალები

საქართველოს შეიარაღებული ძალების წოდებრივი განმასხვავებელი ნიშნები: სახმელეთო ჯარები, სამხედრო-საჰაერო ძალები, სამხედრო-საზღვაო ძალები, სერჟანტთა წოდებრივი განმასხვავებელი ნიშნები სააღლუმო და ყოველდღიური ფორმისათვის, ეროვნული თავდაცვის აკადემიის კურსანტთა და კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის კადეტთა წოდებრივი განმასხვავებელი ნიშნები...

თარიღი:
2013-05-16
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
23902
რეიტინგი:


შინაგან საქმეთა სამინისტრო

შინაგან საქმეთა სამინისტროს წოდებრივი განმასხვავებელი ნიშნები: დაცვის პოლიცია, კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი(სამხედრო მოსამსახურეთა და პოლიციელთა), მომსახურების სააგენტო, შ.ს.ს. აკადემია, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი, სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტი, უბნის ინსპექტორი, საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი...

თარიღი:
2011-03-14
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
24418
რეიტინგი:


სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის წოდებრივი განმასხვავებელი ნიშნები: საზაფხულო ფორმის, საშემოდგომო ფორმის, სამსახურეობრივი ფორმის...

თარიღი:
2011-03-14
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
22980
რეიტინგი:


გარემოს დაცვის ინსპექცია

გარემოს დაცვის ინსპექციის სამხედრო წოდებები: სამხრე წოდებრივი განმასხვავებელი ნიშნები...

თარიღი:
2011-03-14
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
23104
რეიტინგი: