სამხედრო ტაქტიკური ნიშნები

ტაქტიკური ნიშნები წარმოადგენს სპეციალურ აღნიშვნებს, რომლებიც გამოიყენება ქვედანაყოფების, ნაგებობების, შეიარაღებისა და ტექნიკის, საბრძოლო მოქმედებების, ბრძოლისა და ცეცხლის გეგმების რუკაზე, გეგმაზე, სქემაზე ან ეკრანზე გამოსახვისათვის, როგორც ერთ ფერში, ისე სხვადასხვა ფერებშიც. მოცემული გვერდიდან შეგიძლიათ გადმოიწეროთ ტაქტიკური ნიშნების PDF კატალოგი, რომელიც შედგენილია "APP-6 - Military Symbols for Land Based Systems" მიხედვით

თარიღი:
2013-03-13
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
23869
რეიტინგი:


სამხედრო ბრძანება

სამხედრო ბრძანების ცნება (განმარტება) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული არ არის, თუმცა მნიშვნელოვანია სამხედრო სამსახურის სტატუსის შესახებ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლი, სადაც წერია რომ, მეთაურს არა აქვს უფლება გასცეს ბრძანება, რომელიც კანონსაწინააღმდეგოა და არა აქვს კავშირი სამხედრო სამსახურთან. ამ დებულებით დგინდება 1.თუ ვის აქვს სამხედრო ბრძანების გაცემის უფლება და 2.თუ როგორი უნდა იყოს ბრძანება. საქართველოს სამხედრო ძალების საჯარისო სადისციპლინო წესდების მე-5 მუხლი განმარტავს...

თარიღი:
2009-05-06
ავტორი:
ირაკლი ჭიჭინაძე
ნახვა:
24009
რეიტინგი: