საქართველოს სამხედრო და თავდაცვის მინისტრები 1918-2011 წლებში

თარიღი: 2011-05-02 00:00:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 24155
სურათი სახელი, გვარი, მამის სახელი სამხედრო წოდება, თარიღი თანამდებობა, თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი დაბადებისა და დაკრძალვის თარიღი, ადგილი
1 გიორგაძე
გრიგოლ ტიმოთეს ძე
სახელმწიფო და პარტიული მოღვაწე სამხედრო მინისტრი 30.11.1879
ქუთაისი
18.08.1937
ალმაატი,
ყაზახეთი
(რეპრესირე-
ბულია)
26.05.1918 13.02.1919
2 რამიშვილი
ნოე ბესარიონის ძე
სახელმწიფო და პარტიული მოღვაწე სამხედრო მინისტრი
(შეთავსებით)
17.08.1881
ოზურგეთი
07.12.1930
პარიზი,
საფრანგეთი
(მოკლა პარმენ ჭანუყვაძემ)
14.02.1919 ??.12.1919
3 ლორთქიფანიძე
გრიგოლ სპირიდონის ძე
სახელმწიფო და პარტიული მოღვაწე სამხედრო მინისტრი 02.09.1881
ისრითი,
ვანი
02.09.1937
(რეპრესირე-
ბულია)
??.01.1920 ??.11.1920
4 ჭიჭინაძე
პარმენ (ნიკოლოზ) გაბრიელის ძე
სახელმწიფო და პარტიული მოღვაწე სამხედრო მინისტრი 13.11.1881
გოდოგანი,
თერჯოლა
30.09.1921
თბილისი
(გარდაიცვალა
ციხეში)
??.11.1920 25.02.1921
5 ელიავა
შალვა ზურაბის ძე
სახელმწიფო და პარტიული მოღვაწე, სსრკ-ის ცაკ-ის წევრი სამხედრო და საზღვაო საქმეთა სახალხო კომისარი 30.09.1883
ღანირი,
სამტრედია
03.121937
(რეპრესირე-
ბულია)
15.09.1921 14.11.1923
6 ფირცხალაიშვილი
ჯონი მიხეილის ძე
გენერალ-მაიორი
29.10.1988
გენერალ-ლეიტენანტი
17.06.1999
თავდაცვის მინისტრი 22.05.1947
ლანჩხუთი
15.09.1991 02.01.1992
7 შარაშენიძე
ლევან ლევანის ძე
გენერალ-მაიორი
01.11.1980
გენერალ-ლეიტენანტი
16.02.1989
თავდაცვის მინისტრი 24.03.1931
თბილისი
03.01.1992 08.05.1992
8 კიტოვანი
თენგიზ კალისტრატეს ძე
სარდალი
10.06.1991
თავდაცვის მინისტრი 10.06.1938
თბილისი
09.05.1992 05.05.1993
9 ყარყარაშვილი
გიორგი ნიკოლოზის ძე
გენერალ-მაიორი
14.09.1992
თავდაცვის მინისტრი 31.10.1966
თბილისი
06.05.1993 11.02.1994
10 შევარდნაძე
ედუარდ ამბროსის ძე
საქართველოს პრეზიდენტი, უმაღლესი მთავარსარდალი თავდაცვის მინისტრი 25.01.1928
მამათი,
ლანჩხუთი
12.02.1994 25.04.1994
11 ნადიბაიძე
ვარდიკო მიხეილის ძე
გენერალ-მაიორი
06.05.1989
გენერალ-ლეიტენანტი
29.11.1993
თავდაცვის მინისტრი 31.03.1939
ვლადიკავ-
კაზი,
რუსეთი
26.04.1994 27.04.1998
12 თევზაძე
დავით დავითის ძე
გენერალ-მაიორი
30.04.1998
გენერალ-ლეიტენანტი
27.09.1998
თავდაცვის მინისტრი 30.01.1949
სოხუმი
28.04.1998 17.02.2004
13 ბეჟუაშვილი
გელა რობერტის ძე
საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი, ნამდვილი სახელმწიფო მრჩევლი თავდაცვის მინისტრი 01.03.1967
მანგლისი
17.02.2004 10.06.2004
14 ბარამიძე
გიორგი აივენგოს ძე
სახელმწიფო და პოლიტიკური მოღვაწე თავდაცვის მინისტრი 05.01.1968
თბილისი
10.06.2004 17.12.2004
15 ოქრუაშვილი
ირაკლი კობას ძე
სახელმწიფო და პოლიტიკური მოღვაწე თავდაცვის მინისტრი 06.11.1973
ცხინვალი
17.12.2004 10.11.2006
16 კეზერაშვილი
დავით შოთას ძე
სახელმწიფო და პოლიტიკური მოღვაწე თავდაცვის მინისტრი 22.09.1978
თბილისი
10.11.2006 09.12.2008
17 სიხარულიძე
ვასილ
საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თავდაცვის მინისტრი 30.05.1968
თბილისი
09.12.2008 27.08.2009
18 ახალაია
ბაჩანა როლანდის ძე
სახელმწიფო და პოლიტიკური მოღვაწე თავდაცვის მინისტრი 24.10.1980
ზუგდიდი
27.08.2009


შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.google.com, www.wikipedia.org