საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

თარიღი: 2015-10-22 00:00:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 32767
/სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გერბი, 2015წ./
შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.ssg.gov.ge, www.heraldry.ge, საკანონმდებლო მაცნე