სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

თარიღი: 2011-03-14 00:00:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 22979
შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.ssps.gov.ge, საკანონმდებლო მაცნე