უკრაინის შეიარაღებული ძალები

თარიღი: 2010-10-16 00:00:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 23526

სახმელეთო და საჰაერო ძალები

სერჟანტები
კაპრალიუმცროსი სერჟანტისერჟანტიუფროსი სერჟანტიმთავარი სერჟანტი
ზემდეგიუფროსი ზემდეგი
ოფიცრები
უმც. ლეიტენანტილეიტენანტიუფრ. ლეიტენანტიკაპიტანიმაიორივიცე-პოლკოვნიკი
პოლკოვნიკიგენერალ-მაიორიგენერალ-ლეიტენანტიგენერალ-პოლკოვნიკიარმიის გენერალი


საზღვაო ძალები

ოფიცრები
უმც. ლეიტენანტილეიტენანტიუფრ. ლეიტენანტი
კაპიტან-ლეიტენანტიIII რანგის კაპიტანიII რანგის კაპიტანი
I რანგის კაპიტანიკონტრ-ადმირალივიცე-ადმირალი
ადმირალი
შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.wikipedia.org