საბჭოთა კავშირის შეიარაღებული ძალები

თარიღი: 2009-12-21 00:00:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 23546

სახმელეთო ძალები

სერჟანტები
რიგითიეფრეიტორიუმც. სერჟანტისერჟანტი
უფროსი სერჟანტიმასტერ-სერჟანტიზემდეგიუფროსი ზემდეგი
ოფიცრები
უმც. ლეიტენანტილეიტენანტიუფრ. ლეიტენანტიკაპიტანი
მაიორივიცე-პოლკოვნიკიპოლკოვნიკიგენერალ-მაიორი
გენერალ-ლეიტენანტიგენერალ-პოლკოვნიკიარმიის გენერალისაბჭოთა კავშირის მარშალი
გენერალ-სიმუსი


საჰაერო ძალები

სერჟანტები
რიგითიეფრეიტორიუმც. სერჟანტისერჟანტიუფრ. სერჟანტი
მასტერ-სერჟანტიზემდეგიუფროსი ზემდეგი
ოფიცრები
უმც. ლეიტენანტილეიტენანტიუფრ. ლეიტენანტიკაპიტანიმაიორი
ვიცე-პოლკოვნიკიპოლკოვნიკიგენერალ-მაიორიგენერალ-ლეიტენანტიგენერალ-პოლკოვნიკი
საჰაერო ძალების გენერალისაბჭოთა კავშირის საჰაერო ძალების მარშალი


საზღვაო ძალები

მიჩმანები
მატროსიუფროსი მატროსიუმც. სერჟანტი(Старшина)სერჟანტი(Старшина)
მთავარი სერჟანტი(Старшина)ხომალდის სერჟანტი(Старшина)მიჩმანიუფროსი მიჩმანი
ოფიცრები
უმც. ლეიტენანტილეიტენანტიუფრ. ლეიტენანტი
კაპიტან-ლეიტენანტიIII რანგის კაპიტანიII რანგის კაპიტანი
I რანგის კაპიტანიკონტრ-ადმირალივიცე-ადმირალი
ადმირალიფლოტის ადმირალისაბჭოთა კავშირის ფლოტის ადმირალი


სახმელეთო ძალები 1943-1955 წწ.-ში

სერჟანტები
რიგითიეფრეიტორიუმც. სერჟანტისერჟანტი
უფროსი სერჟანტიმასტერ-სერჟანტი
ოფიცრები
უმც. ლეიტენანტილეიტენანტიუფრ. ლეიტენანტიკაპიტანი
მაიორივიცე-პოლკოვნიკიპოლკოვნიკიგენერალ-მაიორი
გენერალ-ლეიტენანტიგენერალ-პოლკოვნიკიარმიის გენერალიჯარის სახეობის მარშალი
ჯარის სახეობის მთავარი მარშალიჯარის სახეობის მთავარი მარშალიჯარის სახეობის მთავარი მარშალიგენერალ-სიმუსი
შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.wikipedia.org