გერმანიის შეიარაღებული ძალები

თარიღი: 2009-12-18 00:00:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 23690

სახმელეთო ძალები

ეფრეიტორები
რიგითიეფრეიტორიეფრეიტორი (უნტეროფიცრის კანდიდატი)ეფრეიტორი (სერჟანტის კანდიდატი)ეფრეიტორი (ოფიცრის კანდიდატი)
უფროსი ეფრეიტორიმთავარი ეფრეიტორიშტაბის ეფრეიტორიუფროსი შტაბის ეფრეიტორი
სერჟანტები
უნტეროფიცერიუნტეროფიცერი (სერჟანტის კანდიდატი)უნტეროფიცერი (ოფიცრის კანდიდატი))შტაბის უნტეროფიცერიშტაბის უნტეროფიცერი (სერჟანტის კანდიდატი)
სერჟანტი(ოფიცრის კანდიდატი)უფროსი სერჟანტიმთავარი სერჟანტი(ოფიცრის კანდიდატი)
შტაბის სერჟანტიუფროსი შტაბის სერჟანტი
ოფიცრები
ლეიტენანტიუფროსი ლეიტენანტიკაპიტანიშტაბის კაპიტანიმაიორი
ვიცე-პოლკოვნიკი პოლკოვნიკიბრიგადის გენერლიგენერალ-მაიორიგენერალ-ლეიტენანტი
გენერალი


საჰაერო ძალები

ეფრეიტორები
რიგითიეფრეიტორიეფრეიტორი (უნტეროფიცრის კანდიდატი)ეფრეიტორი (სერჟანტის კანდიდატი)ეფრეიტორი (ოფიცრის კანდიდატი)
უფროსი ეფრეიტორიმთავარი ეფრეიტორიშტაბის ეფრეიტორიუფროსი შტაბის ეფრეიტორი
სერჟანტები
უნტეროფიცერიუნტეროფიცერი (სერჟანტის კანდიდატი)უნტეროფიცერი (ოფიცრის კანდიდატი))შტაბის უნტეროფიცერიშტაბის უნტეროფიცერი (სერჟანტის კანდიდატი)
სერჟანტი(ოფიცრის კანდიდატი)უფროსი სერჟანტიმთავარი სერჟანტი(ოფიცრის კანდიდატი)
შტაბის სერჟანტიუფროსი შტაბის სერჟანტი
ოფიცრები
ლეიტენანტიუფროსი ლეიტენანტიკაპიტანიშტაბის კაპიტანიმაიორი
ვიცე-პოლკოვნიკიპოლკოვნიკიბრიგადის გენერლიგენერალ-მაიორიგენერალ-ლეიტენანტი
გენერალი


საზღვაო ძალები

ეფრეიტორები
მატროსიეფრეიტორიეფრეიტორი (მაატის კანდიდატი)ეფრეიტორი (ბოცმანის კანდიდატი)ეფრეიტორი (ოფიცრის კანდიდატი)
უფროსი ეფრეიტორიმთავარი ეფრეიტორიშტაბის ეფრეიტორიუფროსი შტაბის ეფრეიტორი
ბოცმანები
მაატიმაატი (ბოცმანის კანდიდატი)ზღვის კადეტი(ოფიცრის კანდიდატი)უფროსი მაატი (ბოცმანის კანდიდატი)ბოცმანი
(ოფიცრის კანდიდატი)უფროსი ბოცმანიმთავარი ბოცმანი(ოფიცრის კანდიდატი)შტაბის ბოცმანი
უფროსი შტაბის ბოცმანი
ოფიცრები
ლეიტენანტიუფროსი ლეიტენანტიკაპიტან-ლეიტენანტიშტაბის კაპიტან-ლეიტენანტიკორვეტის კაპიტანი
ფრეგატის კაპიტანიკაპიტანიფლოტის ადმირალიკონტრ-ადმირალივიცე-ადმირალი
ადმირალი
შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.bundeswehr.de