თურქეთის შეიარაღებული ძალები

თარიღი: 2009-12-11 00:00:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 23107

სახმელეთო ძალები

სერჟანტები

რიგითიკაპრალიკაპრალი (კონტრაქტით)სერჟანტი(კონტრაქტით)II რანგის სერჟანტი
I რანგის სერჟანტიII რანგის უფროსი სერჟანტიI რანგის უფროსი სერჟანტიII რანგის მთავარი სერჟანტიI რანგის მთავარი სერჟანტი

ოფიცრები

უმც. ლეიტენანტილეიტენანტიუფრ. ლეიტენანტიკაპიტანიმაიორივიცე-პოლკოვნიკი
პოლკოვნიკიბრიგადის გენერლიგენერალ-მაიორიგენერალ-ლეიტენანტიგენერალიარმიის გენერალი


საჰაერო ძალები

სერჟანტები

II რანგის სერჟანტიI რანგის სერჟანტიII რანგის უფროსი სერჟანტიI რანგის უფროსი სერჟანტიII რანგის მთავარი სერჟანტი
I რანგის მთავარი სერჟანტი

ოფიცრები

უმც. ლეიტენანტილეიტენანტიუფრ. ლეიტენანტიკაპიტანიმაიორივიცე-პოლკოვნიკი
პოლკოვნიკიბრიგადის გენერლიგენერალ-მაიორიგენერალ-ლეიტენანტიგენერალი


საზღვაო ძალები

მიჩმანები

კაპრალიმიჩმანიკაპრალი (კონტრაქტით)მიჩმანი (კონტრაქტით)I რანგის კაპრალი(კონტრაქტით)
I რანგის მიჩმანი(კონტრაქტით)II რანგის მიჩმანიI რანგის მიჩმანიII რანგის უფროსი მიჩმანიI რანგის უფროსი მიჩმანი
II რანგის მთავარი მიჩმანიI რანგის მთავარი მიჩმანი

ოფიცრები

კადეტიუმც. ლეიტენანტილეიტენანტიკაპიტან-ლეიტენანტიIII რანგის კაპიტანიII რანგის კაპიტანი
I რანგის კაპიტანიII რანგის კონტრ-ადმირალიI რანგის კონტრ-ადმირალივიცე-ადმირალიადმირალიფლოტის ადმირალი
შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.tsk.tr