თავდაცვის სამინისტრო

თარიღი: 2015-10-07 20:37:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 32767

თავდაცვის სამინისტრო

/თავდაცვის სამინისტროს გერბი, 2008წ./
/თავდაცვის სამინისტროს დროშა, 2004წ./
/თავდაცვის სამინისტროს დროშა, 1918-21 წწ./
/საბრძოლო დროშა, 2004წ./
/შეიარაღებული ძალების დროშა, 1918-21 წწ./
/შეიარაღებული ძალების დროშა, 1999-2004 წწ./
/შეიარაღებული ძალების გერბი, 2003წ./
/შეიარაღებული ძალების გერბი, 2003წ./
/შეიარაღებული ძალების გერბი, 2006წ./
/შინაგანი ჯარის გერბი/
/გენერალური ინსპექცია, 2009წ./
/წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა, 2004წ./
/სამხედრო დაზვერვის დეპარტამენტი, 2013წ./
/კიბერუსაფრთხოების ბიურო, 2015წ./


სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი

/სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ემბლემა, 2006წ./
/სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ემბლემა, 2006წ./
/სამხედრო პოლიციელის ჟეტონი, 2006წ./
/სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ქუდის კოკარდა, 2006წ./
/სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი, 2012წ./
/სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის გერბი, 2012წ./
შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.mod.gov.ge, www.mod.gov.ge/ge/Logos, სამხედრო აღლუმები, შევრონების სამკერვალო, საკანონმდებლო მაცნე, ღია კარის დღეები თავდაცვის სამინისტროს ქვედანაყოფებში, ველის ავიაშოუ (2013), ავიაციის დღე 19.09.2013, პირადი კოლექცია