სამკერდე ნიშნები

თარიღი: 2014-04-18 00:00:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 32767


/ინსტრუქტორი, 2009წ./
/ინსტრუქტორის თანაშემწე, 2009წ./
/საპარაშუტო კურსი, 2004წ./
/ათმეთაურის კურსი, 2010წ./
/ოცეულის სერჟანტის კურსი, 2010წ./
/ტრანსფორმაციის კურსი, 2010წ./
/მანევრის კაპიტნის საკარიერო კურსი, 2011წ./
/არტილერიის კაპიტნის საკარიერო კურსი, 2011წ./
/სამხედრო საინჟინრო კაპიტნის საკარიერო კურსი, 2011წ./
/სამხედრო ავიაციის კაპიტნის საკარიერო კურსი, 2011წ./
/სამედიცინო კაპიტნის საკარიერო კურსი, 2011წ./
/თ.ე.ა.-ს კურსდამთავრებული, 2002წ./
/ათმეთაურის კურსი, 2011წ./
/ოცეულის სერჟანტის კურსი, 2011წ./
/ასეულის სერჟანტის კურსი, 2011წ./
/ტრანსფორმაციის კურსი, 2011წ./
/კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის კურსდამთავრებული, 2012წ./
/კაპიტნის საკარიერო სკოლა, 2013წ./
/მანევრის კაპიტნის საკარიერო კურსი, 2013წ./
/არტილერიის კაპიტნის საკარიერო კურსი, 2013წ./
/სამხედრო-საინჟინრო კაპიტნის საკარიერო კურსი, 2013წ./
/ლოჯისტიკის კაპიტნის საკარიერო კურსი, 2013წ./
/პერსონალის კაპიტნის საკარიერო კურსი, 2013წ./
/სამხედრო დაზვერვის კაპიტნის საკარიერო კურსი, 2013წ./
/კავშირგაბმულობის კაპიტნის საკარიერო კურსი, 2013წ./
/საჰაერო თავდაცვის კაპიტნის საკარიერო კურსი, 2013წ./
/ეთა-ს კურსდამთავრებული, 2007წ./
/ეთა-ს კურსდამთავრებული, 2010წ./
შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.mod.gov.ge, www.mod.gov.ge/ge/Logos, სამხედრო აღლუმები, შევრონების სამკერვალო, საკანონმდებლო მაცნე, ღია კარის დღეები თავდაცვის სამინისტროს ქვედანაყოფებში, ველის ავიაშოუ (2013), ავიაციის დღე 19.09.2013, პირადი კოლექცია