საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

თარიღი: 2014-09-02 15:55:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 32767

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

/შინაგან საქმეთა სამინისტროს გერბი, 2008წ./
/ინტერპოლი, 2008წ./


112

/112-ის სამკლავური ემბლემა, 2013წ./
/112-ის დროშა, 2013წ./
/112-ის ემბლემა, 2013წ./
/112-ის ემბლემა, 2013წ./
/112-ის ქუდის კოკარდა, 2013წ./


ადამიანის უფლებათა დაცვისა და მონიტორინგის მთავარი სამმართველო

/ადამიანის უფლებათა დაცვისა და მონიტორინგის მთავარი სამმართველოს ლოგო, 2014წ./


დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი

/დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის დროშა, 2007წ./
/დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის დროშა, 2010წ./
/დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ემბლემა, 2007წ./
/დაცვის პოლიციის სამკლავური ემბლემა, 2007წ./
/დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ემბლემა, 2007წ./
/საავიაციო უშიშროების ემბლემა, 2009წ./
/დაცვის პოლიციის სამკერდე ემბლემა, 2010წ./
/დაცვის პოლიციის სამკერდე ემბლემა, 2010წ./
/დაცვის პოლიციის სამკერდე ემბლემა, 2007წ./
/დაცვის პოლიციის ქუდის კოკარდა, 2010წ./

/დაცვის პოლიციის ქუდის კოკარდა, 2010წ./

/დაცვის პოლიციის ქუდის კოკარდა, 2007წ./

/დაცვის პოლიციის მანქანის ემბლემა, 2007წ./
/დაცვის პოლიციის მანქანის ემბლემა, 2011წ./
/დაცვის პოლიციის ღილკილო, 2010წ./

/დაცვის პოლიციის ესკორტის მოსამსახურეთა სამკლავური ემბლემა, 2006წ./
/დაცვის პოლიციის სამკლავური ემბლემა, 2014წ./
/დაცვის პოლიციელის ჟეტონი, 2014წ./
/დაცვის პოლიციის უდის ემბლემა (კოკარდა), 2014წ./განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი

/განსაკუთრებულ დავალებათა სამმართველოს სამკლავური ემბლემა, 2010წ./


გენერალური ინსპექცია

/გენერალური ინსპექციის ემბლემა, 2011წ./
/გენერალური ინსპექციის ემბლემა, 2014წ./


კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი

/კუდ-ის ემბლემა, 2010წ./
/კუდ-ის ჟეტონი, 2010წ./


კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი

/კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ებმლემა, 2010წ./
/სამკლავური ემბლემა., 2010წ./
/კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის კოკარდა, 2010წ./კონტრტერორისტული დეპარტამენტი

/კონტრტერორისტული დეპარტამენტის ემბლემა, 2008წ./


კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი

/კრიმინალური პოლიციის სამკ. ემბლემა, 2010წ./
/კრიმინალური პოლიციის ემბლემა, 2008წ./
/კრიმინალური პოლიციის ჟეტონი, 2008წ./
/კრიმინალური პოლიციის ემბლემა, 2014წ./
/ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ლოგო, 2014წ./


შსს აკადემია

/შსს აკადემიის ემბლემა, 2010წ./
/შსს აკადემიის ემბლემა/


შსს არქივი

/შსს არქივის ემბლემა, 2011წ./


კადრების მთავარი სამმართველო

/კადრების მთავარი სამმართველოს ლოგო, 2014წ./


მომსახურების სააგენტო

/მომსახურების სააგენტოს ლოგო, 2009წ./
/სამკლავური ემბლემა, 2009წ./


ოპერატიული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

/ოპერატიული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ლოგო, 2014წ./


ოპერატიული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

/საექსპერტო-კრიმინალისტიკური სამსახურის ემბლემა, 2006წ./
/კრიმინალისტიკური სამსახურის სამკლავური ემბლემა, 2011წ./
/საექსპერტო-კრიმინალისტიკური მთავარი სამმართველო ემბლემა, 2014წ./


საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

/საპატრულო პოლიციის სამკლავური ემბლემა, 2007წ./
/საპატრულო პოლიციის ქუდის კოკარდა, 2007წ./

/საპატრულო პოლიციელის ჟეტონი, 2007წ./
/საპატრულო პოლიციის ქუდის კოკარდა, 2007წ./

/საპატრულო პოლიციის სამკლავური ემბლემა, 2008წ./
/საპატრულო პოლიციის სამკერდე ემბლემა, 2014წ./
/საპატრულო პოლიციის ქუდის ემბლემა (კოკარდა), 2014წ./საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი

/სასაზღვრო პოლიციის სამკლავური ემბლემა, 2005წ./
/სასაზღვრო პოლიციის საველე სამკლავური ემბლემა, 2005წ./
/სასაზღვრო პოლიციის დროშა, 1999წწ./
/სასაზღვრო პოლიციის უფროსის დროშა, 1999წწ./
/სასაზღვრო პოლიციის დროშა, 2040წ./
/სასაზღვრო პოლიციის უფროსის დროშა, 2004წ./
/სანაპირო დაცვის სამკლავური ემბლემა, 2005წ./
/სანაპირო დაცვის საველე სამკლავური ემბლემა, 2005წ./
/>სანაპირო დაცვის დროშა, 1999წ./
/სანაპირო დაცვის დროშა, 2004წ./
/სპეციალური დანიშნულების რაზმის სამკლავური ემბლემა, 2005წ./
/სპეციალური დანიშნულების რაზმის საველე სამკლავური ემბლემა, 2005წ./
/სპეციალური დანიშნულების რაზმის დროშა, 1999წ./
/სპეციალური დანიშნულების რაზმის დროშა, 2004წ./
/სწრაფი რეაგირების რაზმის სამკლავური ემბლემა, 2005წ./
/სწრაფი რეაგირების რაზმის საველე სამკლავური ემბლემა, 2004წ./
/სწრაფი რეაგირების რაზმის დროშა, 1999წ./
/სასაზღვრო-საემიგრაციო სამსახურის სამკლავური ემბლემა, 2005წ./
/აჭარის სამხარეო ნაწილი, 1999წ./
/აფხაზეთის სამხარეო ნაწილი, 1999წ./
/გურიის სამხარეო ნაწილი, 1999წ./
/იმერეთის სამხარეო ნაწილი, 1999წ./
/კახეთის სამხარეო ნაწილი, 1999წ./
/ქართლის სამხარეო ნაწილი, 1999წ./
/შამეგრელოს სამხარეო ნაწილი, 1999წ./
/სვანეთის სამხარეო ნაწილი, 1999წ./
/სასაზღვრო პოლიციის გები, 2008წ./


შინაგანი ჯარი

/შინაგანი ჯარის ემბლემა, 2004წ./
/შინაგანი ჯარის ემბლემა/


სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების მართვის ცენტრი

/სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების მართვის ცენტრი სამკლავური ემბლემა, 2013წ./
/სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების მართვის ცენტრი ემბლემა, 2013წ./
/სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის სამკლავური ემბლემა, 2013წ./
/სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ემბლემა, 2013წ./
/განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის სამკლავური ემბლემა, 2013წ./
/განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ემბლემა, 2013წ./
/სტრატეგიული მილსადენის დაცვის დეპარტამენტის სამკლავური ემბლემა, 2013წ./
/სტრატეგიული მილსადენის დაცვის დეპარტამენტის ემბლემა, 2013წ./
/სტრატეგიული ობიექტები დაცვის დეპარტამენტის სამკლავური ემბლემა, 2013წ./
/სტრატეგიული ობიექტები დაცვის დეპარტამენტის ემბლემა, 2013წ./
/სსმ დეპარტამენტის დროშა, 2006წ./
/სსმ დეპარტამენტის ემბლემა, 2006წ./
/სსმ დეპარტამენტის საკლავური ემბლემა, 2006წ./


სპეციალური ოპერაციების ცენტრი

/სოც-ის სამკლავური ემბლემა, 2010წ./
/განაღმვის სამსახურის ემბლემა, 2011წ./


სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტი

/სოდ-ის სამკლავური ემბლემა, 2010წ./
/სოდ-ის ემბლემა, 2008წ./


სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტი

/სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის სამკლავური ემბლემა, 2010წ./


უბნის ინსპექტორი

/უბნის ინსპექტორის საკლავური ემბლემა, 2008წ./
/უბნის ინსპექტორის საკლავური ემბლემა, 2010წ./
/უბნის ინსპექტორის საკლავური ემბლემა, 2010წ./
/უბნის ინსპექტორის ჟეტონი, 2014წ./


სხვადასხვა

/თბილისის პოლიციის ემბლემა, 2008წ./
შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.police.ge, საკანონმდებლო მაცნე