სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

თარიღი: 2014-09-02 13:50:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 32767


/სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დროშა, 2010წ./
/სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დროშა, 2010წ./
/სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის გერბი, 2010წ./
/სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის გერბი, 2010წ./
/სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სამკლავური ემბლემა, 2010წ./
/საქართველოს მილსადენი კომპანიისა და სხვა ობიექტების დაცვის სამკლავური ემბლემა, 2010წ./
/დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულოების დაცვის სამკლავური ემბლემა, 2010წ./
/ადმინ. შენობებისა და სამთავრობო რეზიდენციების დაცვის სამკლავური ემბლემა, 2010წ./
/სპეც. დანიშ. ქვედანაყოფის ყოველდღიური მარჯვენა სამკლავრი ემბლემა, 2010წ./
/სპეც. დანიშ. ქვედანაყოფის საველე მარჯვენა სამკლავრი ემბლემა, 2010წ./
/სპეც. დანიშ. ქვედანაყოფის საველე სამკლავრი ემბლემა, 2010წ./
/სპეც. დანიშ. ქვედანაყოფის ქუდის კოკარდა, 2010წ./

/სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სამკერდე ნიშანი, 2010წ./

/სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სამკერდე ნიშანი, 2010წ./

/სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სამკერდე ნიშანი, 2010წ./

/სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ადმინისტრაციის სასწავლო ცენტრის გერბი, 2012წ./
/სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სამკლავური ემბლემა, 2011წ./
/სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სამკლავური ემბლემა, 2011წ./
/სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის გერბი, 2014წ./
/სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დროშა, 2014წ./

/სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სასწავრო ცენტრი, 2014წ./
/ესკორტების განმახორციელებელი ქვედანაყოფები, 2014წ./
/რეგიონული ქვედანაყოფები, 2014წ./
/განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების დაცვის ქვედანაყოფები, 2014წ./
/სამსახურებრივი ემბლემა, 2014წ./
/საერთო სამკლავური ემბლემა, 2014წ./
/სპეციალური დანიშნულების დანაყოფის მარცხენა სამკლავური ემბლემა, 2014წ./
/სპეციალური დანიშნულების დანაყოფის მარჯვენა სამკლავური ემბლემა, 2014წ./
/ქუდის ემბლემა (კოკარდა), 2014წ./

/ქუდის ემბლემა (კოკარდა), 2014წ./

/ქუდის ემბლემა (კოკარდა), 2014წ./

შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.ssps.gov.ge, საკანონმდებლო მაცნე