საქართველოს დაზვერვის სამსახური

თარიღი: 2013-08-12 00:00:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 23891


/საქართველოს დაზვერვის სამსახურის ემბლემა, 2010წ./
/საქართველოს დაზვერვის სამსახურის დროშა, 2010წ./
/საქართველოს დაზვერვის სამსახურის ემბლემა, 2005წ./
/საქართველოს დაზვერვის სამსახურის დროშა, 2005წ./
/საქართველოს დაზვერვის სამსახურის ემბლემა, 2003წ./
/საქართველოს დაზვერვის სამსახურის დროშა, 2003წ./
შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.gis.gov.ge, საკანონმდებლო მაცნე