საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

თარიღი: 2014-09-04 15:30:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 32767

ფინანსური პოლიცია

/ფინანსური პოლიციის სამკლავური ემბლემა, 2006წ./
/ფინანსური პოლიციის სამკერდე ემბლემა, 2006წ./
/ფინანსური პოლიციის სქეც. დანიშ. რაზმის საველე სამკლავური ემბლემა, 2006წ./
/ფინანსური პოლიციის სქეც. დანიშ. რაზმის სამკლავური ემბლემა, 2006წ./
/ფინანსური პოლიციის დროშა 2005წ./

/ფინანსური პოლიციის ემბლემა 2005წ./
/ფინანსური პოლიციის ჟეტონი 2005წ./


საგამოძიებო სამსახური

/საგამოძიებო სამსახურის ემბლემა, 2010წ./
/საგამოძიებო სამსახურის სამკერდე ემბლემა, 2010წ./
/საგამოძიებო სამსახურის საველე სამკერდე ემბლემა, 2010წ./


შემოსავლების სამსახური

/საბაჟო კონტროლის განმახორციელებელ მოსამსახურეთა სამკლავური ემბლემა, 2009წ./
/საბაჟო კონტროლის განმახორციელებელ მოსამსახურეთა ჟეტონი, 2009წ./
/სახელმწიფო ვეტერინალურ სასაზღვრო საკარანტინო კონტროლის განმახორციელებელ მოსამსახურეთა სამკლავური ემბლემა, 2009წ./
/სახელმწიფო ვეტერინალურ სასაზღვრო საკარანტინო კონტროლის განმახორციელებელ მოსამსახურეთა ჟეტონი, 2009წ./
/სახელმწიფო ფიტოსანიტარულ სასაზღვრო საკარანტინო კონტროლის განმახორციელებელ მოსამსახურეთა სამკლავური ემბლემა, 2009წ./
/სახელმწიფო ფიტოსანიტარულ სასაზღვრო საკარანტინო კონტროლის განმახორციელებელ მოსამსახურეთა ჟეტონი, 2009წ./
/სანიტარიულ საკარანტინო კონტროლის განმახორციელებელ მოსამსახურეთა სამკლავური ემბლემა, 2009წ./
/სანიტარიულ საკარანტინო კონტროლის განმახორციელებელ მოსამსახურეთა ჟეტონი, 2009წ./
შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.mof.ge, www.is.ge, www.rs.ge, საკანონმდებლო მაცნე