საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

თარიღი: 2014-09-04 16:00:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 32767


/სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს ემბლემა, 2009წ./
/სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ემბლემა, 2010წ./
/სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის სამკლავური ემბლემა, 2010წ./
/სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის კოკარდა, 2010წ./
/პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ემბლემა, 2010წ./
/პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სამკლავური ემბლემა, 2010წ./
/იურიდიული დახმარების სამსახურის ემბლემა, 2011წ./
/სასწავლო ცენტრის ემბლემა, 2011წ./
/სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტროს ემბლემა, 2014წ./
შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.mcla.gov.ge, საკანონმდებლო მაცნე