საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო

თარიღი: 2014-09-04 15:45:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 32767

გარემოს დაცვის ინსპექცია

/გარემოს დაცვის ინსპექციის ემბლემა, 2005./


გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

/გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ლოგო, 2013./


საგამოძიებო დეპარტამენტი

/საგამოძიებო დეპარტამენტის ლოგო, 2010წ./
/საგამოძიებო დეპარტამენტის სამკერდე ნიშანი, 2010წ./
შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.moe.gov.ge, საკანონმდებლო მაცნე