საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

თარიღი: 2014-09-04 16:30:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 32767აღსრულების ეროვნული ბიურო

/აღსრულების ეროვნული ბიუროს სამკლავური ემბლემა, 2008წ./
/აღსრულების ეროვნული ბიუროს სამკლავური ემბლემა, 2010წ./


სასამართლოს მანდატური

/სასამართლო მანდატურის სამსახურის სამკლავური ნიშანი, 2007წ./
/სასამართლო მანდატურის სამსახურის სამკერდე ნიშანი, 2007წ./


სააღსრულებო პოლიცია

/სააღსრულებო პოლიციის სახელოს დანაკერი, 2001წ./
შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.justice.gov.ge, საკანონმდებლო მაცნე