სომხეთის შეიარაღებული ძალები

თარიღი: 2010-01-02 00:00:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 22089

შეიარაღებული ძალები

/შეიარაღებული ძალების გერბი, 2009წ./
/შეიარაღებული ძალების გერბი, 2009წ./
/სპეც. დანიშნულების რაზმის გერბი, 2009წ./
/სამშვიდობო ძალების გერბი, 2009წ./
/მთიანი ყარაბაღის შეიარაღებული ძალების გერბი, 2009წ./

ზემოთ


შინაგან საქმეთა სამინისტრო

/შინაგან საქმეთა სამინისტროს გერბი, 2009წ./
/შინაგანი ჯარის გერბი, 2009წ./
/შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის გერბი, 2009წ./
/სატრანსპორტო მილიციის გერბი, 2009წ./
/სამძებრო ორგანოების გერბი, 2009წ./
/საგზაო მილიციის გერბი, 2009წ./
/ორგანიზებულ ტერირიზმთან ბრძოლის VI განყოფილება, 2009წ./
/ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის სამმართველოს გერბი, 2009წ./
/ნარკოტიკული ნივთიერებებით ვაჭრობასთან წინაარმდეგ ბრძოლის დეპარტამენტის გერბი, 2009წ./
/განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების დაცვის სამსახურის გერბი, 2009წ./
/ინტერპოლის გერბი, 2009წ./
/ერევნის მილიციის გერბი, 2009წ./

ზემოთ


საზღვრის დაცვა

/საზღვრის დაცვის გერბი, 2009წ./
/საზღვრის დაცვის გერბი(სუს-დან გამოსვლამდე)/
/საზღვრის დაცვის გერბი, 2009წ./

ზემოთ


სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

/სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ლოგო, 2009წ./
/სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გერბი, 2009წ./
/სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გერბი, 2009წ./
/სუს-ის "ალფა" ქვედანაყოფის გერბი, 2009წ./
/სპეციალური საბრძოლო ოპერაციების სამმართველოს გერბი, 2009წ./
შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.mil.am