თურქეთის შეიარაღებული ძალები

თარიღი: 2010-10-01 00:00:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 22472


/თავდაცვის სამინისტროს გერბი, 2009წ./
/გენერალური შტაბის გერბი, 2009წ./
/სახმელეთო ძალების გერბი, 2009წ./
/სამხედრო საზღვაო ფლოტის გერბი, 2009წ./
/საზღვრის დაცვის გერბი, 2009წ./
/ჟანდარმერია, 2004წ./
/"ანატოლიის არწივი" გერბი, 2009წ./
/სამხედრო საჰაერო ძალების გერბი, 2009წ./
/ს.ძ. პირველი სარდლობის გერბი, 2009წ./
/ს.ძ. მეორე სარდლობის გერბი, 2009წ./
/ს.ძ. ლოგისტიკის სარდლობის გერბი, 2009წ./
/ს.ძ. განათლების სარდლობის გერბი, 2009წ./
/ეროვნული დაზვერვის ორგანიზაციის გერბი, 2009წ./
/სახმელეთო საბრძოლო სკოლა, 2009წ./
/ს.ძ. სწავლის მართვისა და მასწავლებლების
განვითარების სკოლა,
2010წ./
/ს.ძ.-ების უსაფრთხოების სკოლა, 2010წ./
/ს.ძ.-ების ოპერაციების, მომზადების და
ოფიცერთა განვითარების სკოლა,
2010წ./
/ს.ძ.-ების სერჯანტთა პროფესიული
ამაღლების სკოლა,
2010წ./
/ს.ძ.-ების მომარაგებისა და მართვის სკოლა, 2010წ./
/ს.ძ-ების საინჟინრო სკოლა, 2010წ./
/ს.ძ.-ების კავშირგაბმულობისა და საინფორმაციო
სისტემების სკოლა,
2010წ./
/ს.ძ.-ების საჰაერო თავდაცვის სკოლა, 2010წ./
/ს.ძ.-ების საკლასიფიკაციო სკოლების
სარდლობა,
2010წ./
/ს.ძ-ების ტექნიკური სკოლების სარდლობა, 2010წ./
/ს.ძ.-ების უზრუნველყოფის სკოლა, 2010წ./
/ს.ძ.-ების სასწავლო კურსების განროფილება, 2010წ./
/ს.ძ.-ების საბრძოლო მასალების განაღმვის
სკოლა,
2010წ./
/ოფიცერთა განვითარების სკოლა, 2010წ./
/ს.ძ.-ების თვითმფრინავების სარემონტო
სკოლა,
2010წ./
/ს.ძ.-ების დაუსწრებელი სწავლების ცენტრი, 2010წ./
შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.tsk.tr