რუსეთის შეიარაღებული ძალები

თარიღი: 2009-03-17 00:00:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 22971

რუსეთის შეიარაღებული ძალების სახეობების დროშები

/შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის დროშა, 1995წ./
/თავდაცვის სამინისტროს დროშა, 2003წ./
/სამხედრო-საზღვაო ფლოტის დროშა, 1992-2000წწ./
/სამხედრო-საზღვაო ფლოტის დროშა, 2000წწ./
/სამხედრო-საჰაერო ძალების დროშა, 2004წ./
/სახმელეთო ჯარების დროშა, 2004წ./
/კოსმოსური ჯარების დროშა, 2004წ./
/სარკინიგზო ჯარების დროშა, 2000-2004წწ./
/საჰაერო-სადესანტო ჯარების დროშა, 2004წ./
/სამხედრო უზრუნველყოფის ძალების დროშა, 2004წ./
/ინფრასტრუქტურული(სამხედრო ბანაკები) შენაერთების დროშა, 2006წ./
/ბირთვული უზრუნველყოფის შენაერთების დროშა,   2006წ./
/საინჟინრო ჯარების დროშა, 2004წ./
/სადაზვერვო შენაერთების დროშა, 2005წ./
/მასობრივი დაზიანების იარაღის თავდაცვის ჯარების დროშა, 2005წ./
/სტრატეგიული დანიშნულების სარაკეტო ჯარების დროშა, 2004წ./

ზემოთ


რუსეთის შეიარაღებული ძალების სახეობების გერბები

/შეიარაღებული ძალების გერბი, 1997წ./
პატარა საშუალო დიდი/თავდაცვის სამინისტროს გერბი, 2003წ./
პატარა საშუალო დიდი/თავდაცვის სამინისტროს აპარატის გერბი, 2005წ./
პატარა საშუალო დიდი

/გენერალური შტაბის გერბი, 2004წ./
პატარა საშუალო დიდი

/სახმელეთო ძალების გერბი, 2001წ./
პატარა საშუალო დიდი

/სამხედრო-საჰაერო ძალების გერბი, 2004წ./
პატარა საშუალო დიდი

/სამხედრო-საზღვაო ფლოტის გერბი, 1999წ./
პატარა საშუალო დიდი/საჰაერო-სადესანტო ჯარების გერბი, 2005წ./
პატარა საშუალო დიდი

/სტრატეგიული დანიშნულების სარაკეტო ჯარების გერბი, 2006წ./
პატარა საშუალო დიდი

/კოსმოსური ჯარების გერბი, 2002წ./
პატარა საშუალო დიდი

შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.mil.ru