გერმანიის შეიარაღებული ძალები

თარიღი: 2008-12-17 00:00:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 22684

სახმელეთო ძალები

/სახმელეთო ძალების შტაბი, 2008 წ./
/სახმელეთო ძალები, 2008 წ./
/მრავალეროვნული კორპუსი (ჩრდილო-აღმოსავლეთი), 2008 წ./
/1. გერმანულ-ჰოლანდიური კორპუსი, 2008 წ./
/ევროპის ძალების კორპუსი, 2008 წ./
/1. სატანკო დივიზია, 2008 წ./
/10. სატანკო დივიზია, 2008 წ./
/13. მექანიზირებული ქვეითთა დივიზია, 2008 წ./
/14. მექანიზირებული ქვეითთა დივიზია, 2008 წ./
/სადესანტო დივიზია, 2008 წ./
/სპეციალური ოპერაციების დივიზია, 2008 წ./
/გერმანულ-ფრანგული ბრიგადა, 2008 წ./

ზემოთ


1. სატანკო დივიზია

/9. სატანკო ბრიგადა, 2008 წ./
/21. სატანკო ბრიგადა, 2008 წ./
/100. არტილერიის პოლკი, 2008 წ./
/100. მესანგრეთა პოლკი, 2008 წ./
/6. საზენიტო პოლკი, 2008 წ./
/1. კავშირგაბმულობის პოლკი, 2008 წ./
/3. უზრუნველყოფის ბატალიონი, 2008 წ./
/3. დაზვერვის ბატალიონი, 2008 წ./
/7. მდი-სგან თავდაცვის ბატალიონი, 2008 წ./
/610. მსუბუქი საზენიტო ბატარეა, 2008 წ./
/110. მსუბუქი მდი-სგან თავდაცვის ასეული, 2008 წ./
/1. მუსიკოსთა კორპუსი, 2008 წ./

ზემოთ


9. სატანკო ბრიგადა

/33. სატანკო ბატალიონი, 2008 წ./
/92. მექანიზირებული ქვეითთა ბატალიონი, 2008 წ./
/93. სატანკო ბატალიონი, 2008 წ./
/325. არტილერიის დივიზიონი, 2008 წ./
/141. უზრუნველყოფის ბატალიონი, 2008 წ./
/90. მექანიზირებული მესანგრეთა ასეული, 2008 წ./
/90. დაზვერვის ასეული, 2008 წ./

ზემოთ


21. სატანკო ბრიგადა

/203. სატანკო ბატალიონი, 2008 წ./
/212. მექანიზირებული ქვეითთა ბატალიონი, 2008 წ./
/215. არტილერიის დივიზიონი, 2008 წ./
/51. უზრუნველყოფის ბატალიონი, 2008 წ./
/7. უზრუნველყოფის ბატალიონი, 2008 წ./
/200. მექანიზირებული მესანგრეთა ასეული, 2008 წ./
/210. დაზვერვის ასეული, 2008 წ./
/საშტაბო ასეული, 2008 წ./

ზემოთ


100. არტილერიის პოლკი

/71. არტილერიის სადაზვერვო დივიზიონი, 2008 წ./
/121. არტილერიის სადაზვერვო დივიზიონი, 2008 წ./
/131. არტილერიის სადაზვერვო დივიზიონი, 2008 წ./
/132. რეაქტიული არტილერიის დივიზიონი, 2008 წ./

ზემოთ


100. მესანგრეთა პოლკი

/1. მექანიზირებული მესანგრეთა ბატალიონი, 2008 წ./
/130 მესანგრეთა ბატალიონი, 2008 წ./
/140. მესანგრეთა ბატალიონი, 2008 წ./

ზემოთ


10. სატანკო დივიზია

/12. სატანკო ბრიგადა, 2008 წ./
/23. მთამსვლელთა ბრიგადა, 2008 წ./
/10. მუსიკოსთა კორპუსი, 2008 წ./

ზემოთ


12. სატანკო ბრიგადა

/104. სატანკო ბატალიონი, 2008 წ./
/112. მექანიზირებული ქვეითთა ბატალიონი, 2008 წ./
/122. მექანიზირებული ქვეითთა ბატალიონი, 2008 წ./
/8. დაზვერვის ბატალიონი, 2008 წ./
/4. უზრუნველყოფის ბატალიონი, 2008 წ./
/4. მექანიზირებული მესანგრეთა ბატალიონი, 2008 წ./
/4. კავშირგაბმულობის ბატალიონი, 2008 წ./

ზემოთ


23. მთამსვლელთა ბრიგადა

/231. მთამსვლელთა ბატალიონი, 2008 წ./
/232. მთამსვლელთა ბატალიონი, 2008 წ./
/233. მთამსვლელთა ბატალიონი, 2008 წ./
/8. უზრუნველყოფის ბატალიონი, 2008 წ./
/210. კავშირგაბმულობის ბატალიონი, 2008 წ./
/8. მესანგრეთა ბატალიონი, 2008 წ./
/230. დაზვერვის ბატალიონი, 2008 წ./
/230. მუსიკოსთა, 2008 წ./

ზემოთ


13. მექანიზირებული ქვეითთა დივიზია

/37. მექანიზირებული ბრიგადა, 2008 წ./
/41. მექანიზირებული ქვეითთა ბრიგადა, 2008 წ./
/610. კავშირგაბმულობის ბატალიონი, 2008 წ./
/2. მუსიკოსთა კორპუსი, 2008 წ./

ზემოთ


37. მექანიზირებული ქვეითთა ბრიგადა

/371. მექანიზირებული ქვეითთა ბატალიონი, 2008 წ./
/391. მექანიზირებული ქვეითთა ბატალიონი, 2008 წ./
/393. სატანკო ბატალიონი, 2008 წ./
/701. კავშირგაბმულობის ბატალიონი, 2008 წ./
/131. უზრუნველყოფის ბატალიონი, 2008 წ./
/701. მექანიზირებული მესანგრეთა ბატალიონი, 2008 წ./
/13. დაზვერვის ბატალიონი, 2008 წ./

ზემოთ


41. მექანიზირებული ქვეითთა ბრიგადა

/401.მექანიზირებული ქვეითთა ბატალიონი, 2008 წ./
/411.მექანიზირებული ქვეითთა ბატალიონი, 2008 წ./
/413. სატანკო ბატალიონი, 2008 წ./
/142. უზრუნველყოფის ბატალიონი, 2008 წ./
/801. კავშირგაბმულობის ბატალიონი, 2008 წ./
/803. მექანიზირებული მესანგრეთა ასეული, 2008 წ./
/6. დაზვერვის ბატალიონი, 2008 წ./

ზემოთ


14. მექანიზირებული ქვეითთა დივიზია

/18. სატანკო ბრიგადა, 2008 წ./

ზემოთ


18. სატანკო ბრიგადა

/182. მექანიზირებული ქვეითთა ბატალიონი, 2008 წ./
/515. არტილერიის დივიზიონი, 2008 წ./

ზემოთ


სპეციალური ოპერაციების დივიზია

/KSK - სპეც. ოპერაციების ბრიგადა, 2008 წ./
/26. სადესანტო ბრიგადა, 2008 წ./
/31.სადესანტო ბრიგადა, 2008 წ./
/სპეც. ოპერაციების დივიზიის კავშირგაბმულობის ბატალიონი, 2008 წ./
/200. დაზვერვის ასეული, 2008 წ./
/100. კავშირგაბმულობის სადესანტო ასეული, 2008 წ./
/200. კავშირგაბმულობის სადესანტო ასეული, 2008 წ./
/100. sahaero Tavdacvis ბატარეა, 2008 წ./
/300. მუსიკოსთა სახმელეთო კორპუსი, 2008 წ./

ზემოთ


26. სადესანტო ბრიგადა

/261. პარაშუტისტთა ბატალიონი, 2008 წ./
/263. პარაშუტისტთა ბატალიონი, 2008 წ./
/262. სადესანტო უზრუნველყოფის ბატალიონი, 2008 წ./
/260. სადესანტო მესანგრეთა ასეული, 2008 წ./
/260. სადესანტო დაზვერვის ასეული, 2008 წ./

ზემოთ


31. სადესანტო ბრიგადა

/313. პარაშუტისტთა ბატალიონი, 2008 წ./
/373. პარაშუტისტთა ბატალიონი, 2008 წ./
/272. სადესანტო უზრუნველყოფის ბატალიონი, 2008 წ./
/310.სადესანტო დაზვერვის ასეული, 2008 წ./
/270. სადესანტო მესანგრეთა ასეული, 2008 წ./

ზემოთ


გერმანულ-ფრანგული ბრიგადა

/292. ქვეითთა ბატალიონი, 2008 წ./
/295. არტილერიის დივიზიონი, 2008 წ./

ზემოთ


სასწავლო დაწესებულებები

/არტილერიის სკოლა, 2008 წ./
/ქვეითთა სკოლა, 2008 წ./
/საინჟინრო-მესანგრეთა სკოლა, 2008 წ./
/მთამსვლელთა და ზამთრის პირობებში ბრძოლის სკოლა, 2008 წ./
/მედესანტეთა სკოლა, 2008 წ./
/ლოგისტიკის სკოლა, 2008 წ./
/მდი-სგან დაცვის სკოლა, 2008 წ./
/ქვეითთა შვეულმფრენის შეიარაღების სკოლა, 2008 წ./
/ოფიცერთა სკოლა, 2008 წ./
/სერჟანტთა სკოლა, 2008 წ./
/ოფიცერთა მომზადების ბატალიონი(იდარ-ობერშტაინი), 2008 წ./
/ოფიცერთა მომზადების ბატალიონი(მუნსტერი), 2008 წ./
/ოფიცერთა მომზადების ბატალიონი(ჰამელბურგი), 2008 წ./
/მუნსტერის სასწავლო ცენტრი, 2008 წ./
/სპეც. ოპერაციების საწვრთნელი ცენტრი, 2008 წ./
/სახმელეთო ძალების ტაქტიკის ცენტრი, 2008 წ./
/ბრძოლის ველის სიმულაციის ცენტრი, 2008 წ./
/სახმელეთო ძალების წვრთნის ცენტრი, 2008 წ./
შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.bundeswehr.de