საქართველოში არსებული აეროპორტები, აეროდრომები და ავიაბაზები

თარიღი: 2011-07-31 00:00:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 24170
# მდებარეობა ICAO
კოდი
IATA
კოდი
გეოგრაფ.
კოორდ.
სიგრძე
სიგანე
(ft)
RWY სიმაღლე
(AMSL)
(ft)
საფარი სურათი შენიშვნა
აეროპორტები
1 ბათუმი UGSB BUS 41°36'37"N
41°35'59"E
8202x150 31/13 105 ასფალტ-ბეტონი
2 ზუგდიდი UGKG 42°29'21"N
41°49'07"E
5243x130 19/01 25
3 თბილისი UGTB TBS 41°40'09"N
44°57'17"E
9843x150
8202x196
31/13
13/31
1624 ცემენტ-ბეტონი
4 კოპიტნარი UGKO KUT 42°10'36"N
42°28'57"E
8202x144 08/26 223 ანაკრები ბეტონის ფილები
5 მესტია UGMS 43°04'07"N
42°45'15"E
3609x98 03/21 4921 ცემენტ-ბეტონი
6 სოხუმი UGSS SUI 42°51'30"N
41°07'41"E
12012x172 30/12 53
7 ფოთი UGSP 42°09'46"N
41°42'21"E
4903x108 10/28 0
8 ქუთაისი UGKK 42°14'55"N
42°37'29"E
4692x114 27/09 384
აეროდრომები
1 ველი UGGV 41°38'57"N
44°56'11"E
8131x255 32/14 1250
2 ლაგოდეხი 41°48'54"N
46°14'03"E
1172
3 ნატახტარი 41°55'23"N
44°43'12"E
3117x164 10/28 1700
4 სოლოლაკი 41°41'15"N
44°47'56"E
28მ D 11/29 1677 კომპოზიტური მასალა
5 ქობულეთი UGSK 41°50'26"N
41°47'58"E
3279x261
3288x261
21/03
16/34
20
6 წალკა 41°35'36"N
44°04'34"E
23მ D 4913 ცემენტ-ბეტონი
7 წნორი UGGN 41°38'04"N
46°00'46"E
1963x96 13/31 727
სამხედრო ავიაბაზები
1 ახალქალაქი 41°22'37"N
43°28'48"E
5678
2 ბოლნისი 41°28'52"N
44°31'51"E
2318
3 გუდაუთა UGSG 43°06'14"N
40°34'45"E
9802x164 33/15 79
4 ვაზიანი 41°37'41"N
45°01'51"E
8205x175 32/14 1460
5 თელავი UGGT 41°57'43"N
45°32'17"E
1288
6 მარნეული 41°27'33"N
44°46'60"E
8170x130 27/09 1305
7 ოზურგეთი UGSM 41°55’45"N
41°51'49"E
7637x130 07/25 75
8 სენაკი UGKS 42°14'24"N
42°02'59"E
7866x130 09/27 39
9 შირაქი 41°22'46"N
46°22'02"E
8862x130 31/13 1795
10 ცხინვალი 42°11'24"N
43°56'24"E
2783


  • ICAO - International Civil Aviation Organization - სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია;
  • IATA - International Air Transport Association - საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაცია;
  • RWY - Runway - ასაფრენი/დასაფრენი ბილიკი;
  • AMSL - Above Mean Sea Level - აბსოლიტური სიმაღლე ზღვის დონიდან.
     !!! შენიშვნა - მოცემული ინფორმაცია მოპოვებულია ღია წყაროებიდან, მაგ.: Google Earth-დან.
     ინფორმაცია საჭიროებს გადამოწმებასა და დაზუსტებას!
შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.fallingrain.com, www.gcaa.ge, Google Earth