სამხრეთის სამხედრო ოლქი

თარიღი: 2012-06-17 00:00:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 30331


       სამხრეთის სამხედრო ოლქი ჩამოყალიბდა 2010 წლის 4 ოქტომბერს ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქის ბაზაზე. მასში აგრეთვე შევიდა შავი ზღვის ფლოტი, კასპიის ფლოტილია და სამხედრო-საჰაერო ძალებისა და საჰაერო თავდაცვის მე-4 მმართველობა.
       ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქი დაწესდა სახალხო კომისრების საბჭოს დეკრეტით 1918 წლის 4 მაისს სტავროპოლის, შავი ზღვის, დაღესტნის გუბერნიების, დონის, ყუბანისა და ტერსკის რაიონების ტერიტორიაზე. 1918 წლის 3 ოქტომბერს სამხრეთის ფრონტის რევოლუციური სამხედრო საბჭოს ბრძანებით ჩრდილოეთ კავკასიის წითელი არმიის სახელი შეიცვალა მე-11 არმიით. 1919 წლის ნოემბერში ცხენოსანთა კორპუსის ბაზაზე შეიქმნა 1-ლი ცხენოსანთა არმია ს.მ. ბუდენოვის მეთაურობით.
       სამოქალაქო ომის შემდეგ რესპუბლიკის რევოლუციური სამხედრო საბჭოს ბრძანებით 1921 წლის 4 მაისს კავკასიის ფრონტი დაიშალა და აღდგა ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქის მმართველობა შტაბით დონის როსტოვში. სამხედრო რეფორმების გატარების წლებში (1924-1928 წწ.) ოლქში შეიქმნა სამხედრო სასწავლებლების ქსელი სამხედრო კადრების მოსამზადებლად, მიიღეს ახალი იარაღისა და ტექნიკის ნიმუშები, რომელთა ათვისებაზე მუშაობდა შენაერთის პირადი შემადგენლობა. ომამდე პერიოდში ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქი ითვლებოდა ერთერთ ყველაზე მოწინავე ოლქად.
       დიდი სამამულო ომის დაწყების პირველივე დღიდან მამაცურად და მედგრად ებრძოდნენ ფაშისტურ შენაერთებს მე-19 არმიის მებრძოლები, რომელიც ჩამოყალიბდა 1941 წლის მაის-ივნისში ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქის პირადი შემადგენლობისგან. ივნისის ბოლოს და ივლისის დასაწყისში უმოკლეს ვადაში ფორმირებულ იქნა 50-ე ყუბანისა და 53-ე სტავროპოლის საკავალერიო დივიზიები. ივლისისი მეორე ნახევარში ეს შენაერთები შევიდნენ დასავლეთ ფრონტში. ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქი გახდა სამხედრო კადრების სამჭედლო.
       1941 წლის ოქტომბრიდან ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქის შტაბი გადავიდა არმავირში, 1942 წლის ივლისიდან კი მაშინდელ ორჯონიკიძეში (დღეს ვლადიკავკაზი) და ემზადებოდა უკვე მოქმედი ფრონტების შესავსებათ. ამავე წლის აგვისტოს დასაწყისში ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქის მმართველობა ახალ ჩამოყალიბებულ შენაერთებთან და სხვა ნაწილებთან ერთად გადმოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე ქ. დუშეთში და დაექვემდებარა ამიერკავკასიის ფრონტის ჯარების მეთაურს. 1942 წლის 20 აგვისტოს ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქი გაუქმდა, ხოლო მისი მმართველობა გადაკეთდა ამიერკავკასიის ფრონტის ფორმირებისა და დაკომპლექტების სამმართველოდ.
       1942 წლის მეორე ნახევრისა და 1943 წლის პირველი ნახევრის ძირითადი მოვლენები საბჭოთა-გერმანულ ფრონტზე განვითარდა ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქის საზღვრებს შიგნით, სადაც შედგა ორი დიდი ბრძოლა: სტალინგრადის (1942 წლის 17 ივლისიდან 1943 წლის 2 თებერვლამდე) და კავკასიისთვის (1942 წლის 25 ივლისიდან 1943 წლის 9 ოქტომბრამდე).
       დიდი სამამულო ომის დამთავრების შემდეგ არმიის სამშვიდობო მდგომარებაში გადაყვანისას სახალხო თავდაცვის კომისრის 1945 წლის 9 ივლისის ბრძანებით ჩრდილეოთ კავკასიის ტერიტორიაზე შეიქმნა 3 სამხედრო ოლქი: დონის, სტავროპოლისა და ყუბანის. დონის როსტოვში განთავსებული იყო დონის სამხედრო ოლქის შტაბი, რომელმაც 1946 წელს დაიბრუნა წინანდელი სახელი - ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქი. დაიწყო რეორგანიზაცია, შენაერთებისა და სამხედრო ნაწილების აღდგენა/გამართვა და დანგრეული ინფრასტრუქტურის აღდგენა. 1968 წელს სახელმწიფოს თავდაცვითი სიძლიერის განმტკიცებაში შეტანილი დიდი წვლილისა და საბრძოლო მომზადებაში მიღწეული წარმატებებისათვის ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქი დაჯილდოვდა წითელი დროშის ორდენით.
       ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქის შენაერთებმა ითამაშეს გადამწყვეტი როლი ჩრდილოეთ კავკასიაში კონტრტერორისტული ოპერაციების გატარების დროს არაკანონიერი შეიარაღებული ფორმირებების განადგურებაში. ამ დროს გამოჩენილი მამაცობისა და გმირობებისთვის ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქის 43 სამხედრო მოსამსახურე გახდა რუსეთის ფედერაციის გმირი. 2001 წლის 17 აგვისტოს სამხედრო ოლქის სამხედრო მოსამასახურეთა დამსახურებების აღსანიშნავად ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქისთვის დამტკიცდა ჰერალდიკური ნიშნები: ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქის ჯარების მეთურის შტანდარტი, ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქის ემბლემა და სამხედრო მოსამსახურეთა განმასხვავებელი ნიშანი "კავკასიაში სამსახურისთვის".
       2008 წლის აგვისტოში ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქის შენაერთები მონაწილეობდნენ ე.წ. 2აგვისტოს 5 დღიან ომში".
       2009 წლის 1 თებერვალს აფხაზეთისა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზე ჩამოყალიბდა სამხედრო ბაზები, რომლებიც შევიდნენ ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქის შემადგენლობაში.
       ამჟამად სამხრეთის სამხედრო ოლქის შენაერთები განლაგებულნი არიან ორი ფედერალური ოლქის (ჩრდილეოთ და სამხრეთ კავკასიის) 12 ადმინისტრაციული სუბიექტის ტერიტორიაზე. გარდა ამისა რუსეთის ფედერაციის საზღვრებს გარეთ განთვსებულია 4 სამხედრო ბაზა: აფხაზეთში, ე.წ. "სამხრეთ ოსეთში", სასომხეთსა და უკრაინაში (სევასტოპოლი). ოლქის შტაბი განთავსებულია დონის როსტოვში.
       სამხრეთის სამხედრო ოლქის მეთაურს ექვემდებარება სამხედრო ოლქის ტერიტორიაზე განლაგებული რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების ყველა სახის ჯარები და სახეობები, გარდა სტრატეგიული დანიშნულების სარაკეტო ჯარებისა და საჰაერო-კოსმოსური თავდაცვის ჯარების. მის ოპერატიულ დაქვემდებარებაში იმყოფება ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიანგანი ჯარის, ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის სასაზღვრო ჯარების, განსაკუთრებულ შემთხვევათა სამინისტროსა და სხვა სახელმწიფო უწყებების შენაერთები, რომლებიც ასრულებენ დავალებას ოლქის ტერიტორიაზე. სამხრეთის სამხედრო ოლქის ძირითად დავალებას წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის სამხრეთის საზღვრების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
სახმელეთო ჯარები
49-ე არმიაქ. სტავროპოლი
       49-ე საერთო საჯარისო არმია (1-7 ოქტომბერს 49-ე სარეზერვო არმია) ფორმირებულ იქნა 1941 წლის 7 აგვისტოს. 1941 წლის 17 აგვისტოს არმიის შენაერთებმა და სამხედრო ნაწილებმა თავი მოიყარეს ქ. დოგორობუჟას რაიონში. 1941 წლის 13 ოქტომბერს 49-ე არმია შევიდა ჩრდილოეთის ფრონტის შემადგენლობაში და განახორციელა გადაჯგუფება კალუკის რაიონში მოჟაისკის თავდაცვით ხაზზე. საბრძოლო მოქმედებები არმიამ დაიწყო მოჟაისკი-იაროსლავსკის თავდაცვის ოპერაციის დროს (10-30 ოქტომბერი), ხოლო შემდეგ მონაწილეობდა კონტრშეტევაში მოსკოვთნ, გაათავისუფლა სერპუხოვი, იუხნოვი, სმოლენსკი და ელნი.
       1944 წლის 24 აპრილს 49-ე არმია გადავიდა მე-2 ბელორუსიის ფრონტის შემადგენლობაში, სადაც აწარმოებდა საბრძოლო მოქმედებებს ბელორუსიის სტრატეგიული შეტევითი ოპერაციის ფარგლებში, გადალახა მდ. დნეპრი, გაათავისუფლა ბელორუსული (მსტისლავლი, მოგილევი, მინსკი, გროდნო) და პოლონური (ლომჟა, ჩერსკი, დანციგი) ქალაქები.
       1945 წელს 49-ე არმია მონაწილეობდა ბერლინის სტრატეგიული შეტევით ოპერაციაში და მდ. ელბაზე შეხვდა მოკავშირეთა ქვედანაყოფს - მე-2 ინგლისურ არმიას.
       1945 წლის აგვისტოში 49-ე არმია დაიშალა, ხოლო არმიის საველე მმართველობისგან ჩამოყალიბდა გორსკის სამხედრო ოლქი.
       2010 წლის 19 ივლისს არმია ხელახლა იქნა ფორმირებული შტაბით სტავროპოლში (ყოფილი სარაკეტეო ჯარების კავშირგაბმულობის სამხედრო ინსტიტუტის შენობებში).
N-45°02'29.54"
E-41°58'01.70"
8-ე ცალკეული მოტომსროლელი (სამთო) ბრიგადასოფ. ბორზოი
ს/ნ 16544. ტამანის მე-2 მოტომსროლელი დივიზიის ყოფილი ქვედანაყოფი, გადმოყვანილია ქალაქ ნარო-ფომინსკიდან 2009 წელს და გადავიდა ახალ შტატზე. იმყოფება მუდმივ მზადყოფნაში.
შეიარაღება (2009 წ.): Т-80/90 - 41; БТР-80 - 129; БМ-21 - 18; 2С3М "Акация" - 36; 2Б14 "Поднос" - 18; МТ-12 "Рапира" - 12; 9П148 "Конкурс" - 12; 9А33БМ2 "Оса" – 12; 9А34/35 "Стрела-10" – 6; 2С6М "Тунгуска" – 6.
N-42°50'21.73"
E-45°37'51.02"
მე-20 ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადაქ. ვოლგოგრადი
ს/ნ 69670. ყოფილი მე-20 მოტომსროლელი დივიზია. 1994-1996 და 1999-2000 წლებში მონაწილეობდა ჩეჩნეთის ომში. დივიზიის შემადგენლობაში შედიოდა 242-ე და 250-ე მოტომსროლელი პოლკი, 56-ე სადესანტო-საპარაშუტო პოლკი, 944 თვითმავალი-საარტილერიო პოლკი და 68-ე დაზვერვის ბატალიონი (მონაწილებას ღებულობდა 2008 წლის ომში ე.წ. "სამხრეთ ოსეთში"). 2009 წელს გადავიდა ახალ შტატზე.
შეიარაღება (2009 წ.):Т-72/90 - 41; БМП-1/2/3 -123; БМ-21 Град – 18; 2С19 "Мста-С" – 18; 2С3М "Акация" – 18; 2С12 "Сани" – 18; МТ-12 "Рапира" – 12; 9П149 "Штурм-С" – 12; 9А34/35 "Стрела-10" – 6; 2С6М "Тунгуска" – 6; ЗУ-23-2 – 18. პ/შ ~ 4393 ს/მ, ოფიცერი - 327, სერჟანტი - 1005.
N-48°41'57.83"
E-44°30'17.18"
33-ე ცალკეული დაზვერვის (სამთო) ბრიგადა ქ. მაიკოპი
ს/ნ 22179. ფორმირებულია 2007 წელს. 2008 წლის ომში ე.წ. "სამხრეთ ოსეთის" ტერიტორიაზე როკის გვირაბის გავლით შემოყვანილი იყო დაზვერვის ბატალიონი.
შეიარაღება (2009 წ.): 2С1 "Гвоздика" – 18; 2С12 "Сани" – 18; ЗУ-23-2 - 8. პ/შ ~ 2283 ს/მ.
N-44°36'32.18"
E-40°05'57.03"
1198-ე ცალკეული დაზვერვის (სამთო) ბატალიონი ს/ნ 44562სოფ. ბოტლიხი
2 დაზვერვის (სამთო) ასეული
1 სპეციალური დანიშნულების დაზვერვის ასეული
838-ე მოტომსროლელი (სამთო) ბატალიონი ს/ნ 62411
839-ე მოტომსროლელი (სამთო) ბატალიონი ს/ნ 64484
490-ე თვითმავალი-საარტილერიო დივიზიონი ს/ნ 46291
საშტაბო ასეული, კავშირგაბმულობის ბატალიონი, საზენიტო-სარაკეტო არტილერიის ბატარეა, რებ-ის, საინჟინრო-გამნაღმველთა, სარემონტო და უზრუნველყოფის ასეულები
34-ე ცალკეული მოტომსროლელი (სამთო) ბრიგადაქ. სტოროჟევაია-2
ს/ნ 01485. ფორმირებულია 2007 წელს.
შეიარაღება (2009 წ.): 2С1 "Гвоздика" – 18; 2С12 "Сани" – 18; ЗУ-23-2 - 8; ცხენი - 80. პ/შ ~ 2283 ს/მ.
N-43°48'56.52"
E-41°22'43.38"
1199-ე ცალკეული დაზვერვის (სამთო) ბატალიონი ს/ნ 33835
1001-ე მოტომსროლელი (სამთო) ბატალიონი ს/ნ 33182
1021-ე მოტომსროლელი (სამთო) ბატალიონი ს/ნ 33228
491-ე თვითმავალი-საარტილერიო დივიზიონი ს/ნ 47004
33-ე ფედერალური-საფოსტო კავშირის სადგური ს/ნ 33508
საშტაბო ასეული, კავშირგაბმულობის ბატალიონი, საზენიტო-სარაკეტო არტილერიის ბატარეა, რებ-ის, საინჟინრო-გამნაღმველთა, სარემონტო, უზრუნველყოფისა და სამედიცინო ასეულები
მე-10 ცალკეული სპეციალური დანიშნულების ბრიგადასოფ. მოლკინო
ს/ნ 51532. ხელახლა ფორმირებულია 2003 წელს. 85-ე, 104-ე და 107-ე ქვედანაყოფები მონაწილეობას ღებულობდნენ 2008 წლის ომში ე.წ. "სამხრეთ ოსეთში", დაიღუპა 3 ჯარისკაცი, მათგან ერთს გადაეცა რუსეთის გმირის ორდენი.
შეიარაღება (2009 წ.): ГАЗ-2975 "Тигр"; БТР-80/80А; БМ-21; 2А18М Д-30. პ/შ ~ 3500 ს/მ.
N-44°46'48.24"
E-39°13'27.26"
85-ე ცალკეული სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფი ს/ნ 41726, გადავიდა მე-100 დაზვერვის ბრიგადაში
95-ე ცალკეული სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფი, დაიშალა 2009 წელს
104-ე ცალკეული სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფი ს/ნ 44183
107-ე ცალკეული სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფი ს/ნ 55005
551-ე ცალკეული სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფი ს/ნ
მე-4 ცალკეული სასწავლო ბატალიონი ს/ნ 43078, დაიშალა 2009 წელს
22-ე ცალკული სპეციალური დანიშნულების ბრიგადასოფ. სტეპნოი
ს/ნ 11659. ბრიგადა 1994 წელს მონაწილეობდა ჩეჩნეთის ომში, 1996 წელს 173-ე ქვედანაყოფი იბრძოდა კიზლარში. 2008 წელს ე.წ. "სამხრეთ ოსეთში" დაიღუპა 1 ჯარისკაცი. ბრიგადა ხელახლა ფორმირებულია 2005 წელს.
შეიარაღება (2005 წ.):БТР-80 - 25; БМП-2 - 11; БМ-21 - 8; 2А18М Д-30 - 11. შეიარაღებაში დაემატა ГАЗ-2975 "Тигр". პ/შ ~ 1692 ს/მ.
N-47°20'54.55"
E-39°52'31.59"
108-ე ცალკეული სპეციალური დანიშნულბის ქვედანაყოფი ს/ნ 11659ქ. ბატაისკი
173-ე ცალკეული სპეციალური დანიშნულბის ქვედანაყოფის/ნ 11879სოფ. სტეფნოი
305-ე ცალკეული სპეციალური დანიშნულბის ქვედანაყოფი სოფ. სტეფნოი
411-ე ცალკეული სპეციალური დანიშნულბის ქვედანაყოფი სოფ. სტეფნოი
56-ე ცალკეული სასწავლო ქვედანაყოფი ს/ნ 22531
56-ე ცალკეული სადესანტო-საშტურმო ბროგადა (მსუბუქი) ქ. კამიშინი
ს/ნ 74507. ყოფილი მე-20 მოტომსროლელი დივიზიის 56-ე სადესანტო-საშტურმო პოლკი. ახლიდან ფორმირებულია 2009 წელს.
შეიარაღება (2009 წ.): 2А18М Д-30 – 18; 2Б14 "Поднос" – 18; ЗУ-23-2 – 8.
N-50°04'04.23"
E-45°24'16.39"
1-ლი სარაკეტო ბრიგადა ქ. კრასნოდარი
ს/ნ 31853.
შეიარაღება (2009 წ.): SS-21 "Scarab/Точка-У" - 12. პ/შ (2000 წ.)~ 310 ს/მ.
N-45°05'50.08"
E-38°58'43.43"
291-ე საარტილერიო ბრიგადა დ. ტროიცკაია
ს/ნ 64670. 2011 წელს ბრიგადა ქ. მაიკოპიდან დაიყვანეს დ. ტროიცკაიაში.
შეიარაღება (2009 წ.): 9П140 "Ураган" – 8; 2А65 "Мста-Б" – 36; МТ-12 – 6; 9П149 "Штурм-С" – 18. პ/შ (2000 წ.) ~ 365 ს/მ.
N-43°19'07.84"
E-44°59'03.51"
439-ე რეაქტიული არტილერიის ბრიგადა ქ. ზნამენსკი
ს/ნ 69673. 2000 წელს ბრიგადის შეიარაღებაში შედიოდა: 9A52 "Смерч" - 12, 9П140 "Ураган" - 21, МТ-ЛБТ - 6. პ/შ ~ 402 ს/მ.
შეიარაღება (2009 წ.): 9A52 "Смерч" - 12.
N-48°35'26.29
E-45°45'42.08
435-ე საარტილერიო შეიარაღების ცენტრალური საცავი ქ. არმავირი
შეიარაღებაშია: 1В18 "Клён-1" - 3 (ბატარეის მეთაურის მანქანა); 1В19 - 1 (დივიზიონის მეთაურის მანქანა). პ/შ ~ 53. N-45°00'00.00"
E-41°07'00.00"
943-ე რეაქტიული არტილერიის პოლკი მაიკოპის რ-ნი
ს/ნ 21797. 2000 წელს ბრიგადის შეიარაღებაში შედიოდა: 9К57 "Ураган" - 36. პ/შ ~ 215 ს/მ.
შეიარაღება (2009 წ.): 9П140 "Ураган" - 24.
N-44°31'52.57"
E-40°00'47.03"
860-ე ცალკეული ცეცხლმტყორცნელთა ბატალიონი სოფ. ოქტიაბრსკი
ს/ნ 91416. 2000 წელს ბატალიონის შეიარაღებაში შედიოდა: МТ-ЛБТ - 26. პ/შ ~ 166 ს/მ. N-47°58'00.00"
E-43°38'37.00"
131-ე ცალკეული რადიოტექნიკური ბრიგადა ქ. როსტოვი
2000 წელს ბრიგადის შემადგენლობაში შედიოდა 302 ს/მ. N-47°15'33.94"
E-39°49'06.24"
154-ე ცალკეული სპეციალური დანიშნულების რადიოტექნიკური ბრიგადა ქ. იზობილნი
ს/ნ 13204. N-45°21'07.00"
E-41°43'31.00"
170-ე ცალკეული რადიოტექნიკური ბრიგადა ქ. კრასნოდარი
N-45°02'00.00"
E-38°59'00.00"
176-ე ცალკეული კავშირგაბმულობის ბრიგადა ქ. ნოვოჩერკასკი
ს/ნ 71609. 2000 წელს ბრიგადის შემადგენლობაში შედიოდა 319 ს/მ. N-47°27'27.27"
E-40°07'42.93"
148-ე ცალკეული კავშირგაბმულობის ბატალიონი ქ. ზერნოგრადი
ს/ნ 64555. N-46°51'00.00"
E-40°18'00.00"
72-ე კავშირგაბმულობის კვანძი ქ. როსტოვი
სამხედრო ოლქის შტაბის კავშირგაბმულობის კვანძი. N-47°14'00.00"
E-39°43'00.00"
91-ე კავშირგაბმულობის საშუალებების რემონტისა და შენახვის ბაზა ქ. კროპოტკინი
ს/ნ 69674. N-45°25'00.00"
E-40°34'00.00"
66-ე მართვის ბრიგადა ქ. სტავროპოლი
ს/ნ 41600. N-45°02'29.54"
E-41°58'01.70"
175-ე მართვის ბრიგადა ქ. აკსაი
ს/ნ 01957. 2000 წელს ბრიგადის შემადგენლობაში შედიოდა 541 ს/მ, შეიარაღებაში კი - 3 საშტაბო-სამეთაურო მანქანა Р-145 БМ "Чайка". N-47°20'09.00"
E-39°54'11.00"
21-ე რადიაციულ-ქიმიურ-ბიოლოგიური დაცვის ბრიგადა ქ. კამიშინი
2000 წელს ბრიგადის შემადგენლობაში შედიოდა 275 ს/მ. N-50°04'04.23"
E-45°24'16.39"
2728-ე რქბდ-ის შეიარაღებისა და საშუალებების შენახვის ბაზა ქ. ფროლოვო
ს/ნ 42751. N-49°46'00.00"
E-43°39'00.00"
57-ე ცალკეული საინჟინრო-გამნაღმველთა ბრიგადა ქ. კამენსკ-შახტინსკი
ყოფილი 214 საინჟინრო-გამნაღმველთა ბრიგადა. 2000 წელს ბრიგადის შეიარაღებაში შედიოდა: МТУ-20 - 10. პ/შ ~ 248 ს/მ. N-48°17'51.00"
E-40°10'49.00"
92-ე საინჟინრო ბაზა ქ. გეორგიევსკი
ს/ნ 29235. N-44°08'14.00"
E-43°25'31.00"
1103-ე საინჟინრო საბრძოლო მასალების ბაზა სოფ. კომსომოლეცი
ს/ნ 55453. N-44°10'09.22"
E-43°44'05.02"
76-ე ცალკეული სარემონტო ბატალიონი ქ. სლავიანსკი
ს/ნ 23286. N-45°14'40.00"
E-38°07'25.00"
763-ე შეიარაღების შესანახი ბაზა სოფ. მოლკინო
2000 წელს ბრიგადის შემადგენლობაში შედიოდა 146 ს/მ, შეიარაღებაში კი - 8 საშტაბო-სამეთაურო მანქანა Р-145 БМ "Чайка". N-44°46'48.24"
E-39°13'27.26"
1270-ე ცალკეული რადიოელექტრონული ბრძოლის ცენტრი სოფ. კოვალევკა
ს/ნ 62829. ყოფილი 71-ე ცალკეული რადიოელექტრონული ბრძოლის პოლკი. 2000 წელს ბრიგადის შემადგენლობაში შედიოდა 290 ს/მ, შეიარაღებაში კი - 1 СПП-2. N-47°20'23.84"
E-39°50'09.13"
ცალკეული მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ბრიგადა ქ. მაიკოპი
ს/ნ 72153. N-44°36'06.61"
E-40°05'01.05"
მე-4 სამხედრო ბაზა ქ. ცხინვალი
ს/ნ 66431. ფორმირებულია მე-19 მოტომსროლელი დივიზიის 631-ე მოტომსროლელი პოლკის ბაზაზე. სამხდრო ბაზა გაყოფილია ცხინვალისა და ჯავის გარნიზონებად. შტაბი განთვსებულია ცხინვალში, ავიაბაზა ჯავაში, აეროდრომი კი სოფელ ქურთაში. ბაზის შემადგენლობაში შედის: 3 მოტომსროლელი, სატანკო, 2 თვითმავალი საარტილერიო, საინჟინრო, კავშირგაბმულობის, სარემონტო, უზრუნველყოფის, დაზვევრის ბატალიონები, რეაქტიული არტილერიის, ტანკსაწინააღმდეგო, საზენიტო-სარაკეტო, საარტილერიო დივიზიონები, მართვის, საარტილერიო დაზვერვის ბატარეები, რქბ დაცვის, სამედიცინო, საკომენდატო ასეულები და სნაიპერთა ქვედანაყოფი. დამატებით შეიქმნა და ბაზის შემადგენლობაში შევიდა "ოსური ბატალიონი", რომელიც დაკომპლექტებულია ეთნიკურად ოსი სამხედრო მოსამსახურეებით.
შეიარაღება (2009 წ.):Т-72/90 - 43; БМП-2 - 120; БМ-21 "Град" – 18; 2С3М "Акация"– 18; 2Б14 "Поднос"- 24; 2Б9 "Василек" – 12; МТ-12 "Рапира" – 12; 9П149 "Штурм-С" – 12; 9А310М1 "Бук-М1-2" – 6; 9А34/35 "Стрела-10" – 6; 2С6М "Тунгуска" – 6. პ/შ ~ 4000 ს/მ. 2008 წლის ომის შემდეგ ე.წ. "სამხრეთ ოსეთის" ტერიტორიზე დამატებით განთვსებულ იქნა ოპერატოიულ-ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსის SS-21 "Scarab/Точка-У"-სა და რეაქტიული ზალპური ცეცსლის სისტემა 9A52 "Смерч"-ის დივიზიონები. ასევე საქართველოს ხელისუფლების მტკიცებით ე.წ. "სამხრეთ ოსეთის" ტერიტორიზე განთავსებულია საჰაერო თავდაცვის საზენიტო-სარაკეტო კომპლექს С-300-ის დივიზიონი.
N-42°12'26.55"
E-43°57'22.48"
მე-7 სამხედრო ბაზა ქ. გუდაუთა
ს/ნ 09332. ფორმირებულია მაიკოპის 131-ე მოტომსროლელი ბრიგადის ბაზაზე, რომელიც 2008 წლის 18 აგვისტოდან 20 სექტემბრამდე გადმოვიდა ახალ დისლოკაციის ადგილზე და ჩაანაცვლა სამშვიდოო ბატლიონი. ბრიგადის 2 მოტომსროლელი ბატალიონი განთავსებულია ენგურჰესის მიდამოებში, 1 გაძლიერებული მოტომსროლელი ასეული იცავს კოდორის ხეობას, სატანკო ბატალიონი კი ონყოფება მუდმივ მზადყონაში. ბრიგადის შტაბი განთავსებულია სოხუმში, დანარჩენი ქვედანაყოფები გუდაუთის საავიციო ბაზის ტერიტორიაზე. 2009 წლიდან სატანკო ბატალიონის შეირაღებაში შევიდა ახალი T-90A ტანკები.
შეიარაღება (2009 წ.): Т-90A - 41; БТР-80 - 129; БМ-21 "Град" – 18, 2С3М "Акация"– "24", 2Б14 "Поднос"- "24", 2Б9 "Василек" – 12, МТ-12 "Рапира" – 12, 9П149 "Штурм-С" – 12, 9А33БМ2(3) "Оса" – 12, 9А34/35 "Стрела-10" – 6, 2С6М "Тунгуска" – 6, С-300-ისა და ТОС-1 "Буратино"-ს დივიზიონები. პ/შ ~ 4000 ს/მ.
N-43°06'24.25"
E-40°36'16.25"
526-ე ცალკეული მოტომსროლელი ბატალიონი
527-ე ცალკეული მოტომსროლელი ბატალიონი
529-ე ცალკეული მოტომსროლელი ბატალიონი
558-ე ცალკეული მოტომსროლელი ბატალიონი
მე-9 ცალკეული სატანკო ბატალიონი
95-ე თვითმავალი არტილერიის დივიზიონი
108-ე თვითმავალი არტილერიის დივიზიონი
109-ე ტანკსაწინააღმდეგო არტილეერის დივიზიონი
110-ე ცალკეული საზენიტო-სარაკეტო დივიზიონი
114-ე ცალკეული საზენიტო-სარაკეტო არტილერიის დივიზიონი
ცალკეული საინჟინრო-გამნაღმველთა ბატალიონი
102-ე სამხედრო ბაზა ქ. გიუმრი
სამხედრო ბაზა შეიქმნა 1995 წელს და განთავსებულ იქნა 127-ე მოტომსროლელი დივიზია. 2009 წელს 123-ე მოტომსროლელი პოლკის ბაზაზე ჩამოყალიბდა 73-ე ბრიგადა, ხოლო 124-ე და 128-ე მოტომსროლელი პოლკების ბაზაბე 76 ბრიგადა. თუმცა დღესდღეოიბთ ორივე მათგანი დაშლილია და სამხედრო ბაზა შედგება ბატალიონებისგან. ბაზის არსებობა გაგრძელებულია 2044 წლამდე.
შეიარაღება (2009 წ.): БМ-21 "Град" – 18; 2С1 "Гвоздика" – 18; БМ-37 – 27; МТ-12 "Рапира" – 12; 9П148 "Конкурс" – 12; 9А34/35 "Стрела-10" – 6; ЗСУ-23-4 – 6; SA-12 "Gladiator"/С-300В.
N-40°47'24.07"
E-43°49'32.40"
73-ე მოტომსროლელი ბრიგადა
76-ე მოტომსროლელი ბრიგადა
988 საზენიტო-სარაკეტო პოლკი
566 ცალკეული კავშირგაბმულობის ბატალიონი
58-ე არმია ქ. ვლადიკავკაზი
       58-ე არმია ((ს/ნ 47084)) პირველად ფორმირებულ იქნა სიბირის სამხედრო ოლქში 1941 წლის 10 ნოემბერს, რომელიც პირდაპირ ემორჩილებდა უმაღლესი მთავარსარდლობის შტაბს. ფორმირების შემდეგ გადაყვანილ იქნა არხანგელსკის სამხედრო ოლქის ტერიტორიაზე მარიინის არხის ნაპირზე ონეჟის ტბიდან თეთრ ტბამდე თავდაცვითი ზღუდეების შესაქმნელად. 1942 წლის მაისის ბოლოს 58-ე არმია გადაიქმნა მე-3 სატანკო არმიად.
       1942 წლის ივნისში 58-ე საერთი საჯარისო არმია ხელახლა იქნა ფორმირებული და შევიდა კალინინსკის ფრონტის შემადგენლობაში. 20 ივნისიდან არმია იმყოფებოდა საფრონტო რეზერვში ქ. ოსტაშკოვის რაიონში. აგვისტოს დასაწყისში საველე მმართველობა, შენაერთები და სამხედრო ნაწილები გადაეცა 38-ე არმიის მმართველობას.
       1942 წლის 30 აგვისტოს 58-ე არმია მესამედ იქნა ფორმირებული ამიერკავკასიის ფრონტის (მე-2 ფრომირების) შემადგენლობაში. მისი საველე მმართველობა ჩამოყალიბდა 24-ე არმიის საველე მმართველობის ბაზაზე.
       მალგობეკსკის თავდაცვითი ოპერაციის დასაწყისში 58-ე არმია შედიოდა ამიერკავკასიის ფრონტის სამხრეთ დაჯგუფებაში, შეადგენდა მეორე ეშელონს და მახაჩკალის რაიონში ასრულებდა თავდაცვითი პოზიციების მოწყობის დავალებას.
       1942 წლის ნოემბრის ბოლოს არმიის ძირითადი ძალები გადაჯგუფდა მალგობეკის რაიონში მდ. ტერეკზე, სადაც დეკემბრის განმავლობაში მართვდა თავდაცვით ბრძოლებს მოზდოკის საზღვრებთან და ამავდროულად მსროლელი დივიზიონები იცავდნენ მახაჩკალას.
       1943 წლის იანვარში 58-ე არმია (ამიერკავკასიის ფრონტის ჩრდილოეთის დაჯგუფების შემადგენლობაში) მონაწილეობდა სტავროპოლის მიმართულებაზე შეტევით ოპერაციაში გერმანული ”A” არმიის ჯგუფის განადგურებისა და ჩრდილოეთ კავკასიის გათავისუფლების მიზნით. 1-ელ იანვარს შეტევაში გადასვლისას არმიის საბრძოლო შენაერთებმა გადალახეს მდ. ტერეკი და 3 იანვარს გაათავისუფლეს ქალაქები მოზდოკი და მალგობეკი, შემდეგ კი 44-ე არმიასთან ურთიერთქმედებით სდიეს მოწინააღმდეგეს მთელ 320 კმ-იან ფრონტზე.
       1943 წლის 24 იანვარს არმიამ მიაღწია ნოვოალექსანდროვსკის ჩრდილოეთ რაიონს (არმავირის ჩრდილო-დასავლეთით 70 კმ-ში) და შევიდა ჩრდილოეთ კავკასიის ფრონტის შემადგენლობაში. შემდეგი შეტევითი ოპერაციების განავლობაში არმიის შენაერთებმა მიაღწიეს აზოვის ზღვის სანაპიროებს, შემდეგ კი ფრონტის მთავარი დამრტყმელი დაჯგუფების შემადგენლობაში მიიღეს მონაწილეობა კრასნოდარის ოპერაციაში. 1953 წლის 10 სექტემბერს 58-ე არმია გადავიდა რეზერვში, ხოლო 15 ნოემბერს დაიშალა. მისი საველე მმართველობისგან ჩამოყალიბდა პრივოლჟსკის სამხედრო ოლქის მმართველობა.
       1995 წლის 1 ივნისს ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქის 42-ე საარმიო კორპუსის მმართველობის ბაზაზე ჩამოყალიბდა 58-ე არმიის მმართველობა შტაბით ვლადიკავკაზში. ეს დღე ითვლება არმიის შექმნის დღედ. 1992 წლის ნოემბერ-დეკემბერში 58-ე არმიის პირადი შემადგენლობა მონაწილეობდა ოსურ-ინგუშური კონფლიქტის დარეგულირებაში და 2008 წელს ე.წ. ”აგვისტოს 5 დღიან ომში”.
N-43°01'52.73"
E-44°40'32.79"
მე-17 ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადა ქ. შალი
ს/ნ 65384.
შეიარაღება (2009 წ.): Т-62/72 - 41; БМП-1/2/3 - 123; ГАЗ-2975 "Тигр"-; БМ-21 "Град" – 18; 2С3М "Акация"– 36; 2Б14 "Поднос" - 18; МТ-12 "Рапира" – 12; 9П149 "Штурм-С" – 12; 9А33БМ2 "Оса" – 12; 9А34/35 "Стрела-10" – 6; 2С6М "Тунгуска" – 6. პ/შ ~ 4393 ს/მ, ოფიცერი - 327, სერჟანტი - 1005.
N-43°07'35.56"
E-45°49'41.76"
მე-18 ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადა სოფ. ხანკალა
ს/ნ 27777. ყოფილი 42-ე მოტომსროლელი დივიზიის 71-ე მოტომსროლელი პოლკი. 2005 წლის მდგომარებით 42-ე დივიზიაში შედიოდა: 70-ე მოტომსროლელი პოლკი, 71-ე მოტომსროლელი პოლკი (ხანკალა),72-ე მოტომსროლელი პოლკი (კალინოვსკაია) , 50-ე საარტილერიო პოლკი (შალი), 417-ე სადაზვერვო ბატალიონი, ტანკი - 130, МТ-ЛБ - 350, БМП/БТР - 200, საარტილერიო დანადგარი - 100, МТУ - 5. 2008 წლის აგვისტოს ომში მონაწილეობა მიიღეს 70-ე და 71-ე მოტომსროლელმა პოლკებმა, 417-ე სადაზვერვო ბატალიონმა, "Восток"-ისა და "Запад"-ის ბატალიონების 2 ასეულმა. "Восток"-ის ბატალიონის ასეულმა და მე-19 მოტომსროლელ დივიზიის 503-ე მოტომსროლელმა პოლკმა ერთად ერთად დაიკავეს ქ. ცხინვალი.
შეიარაღება (2009 წ.): Т-62 - 41; БТР-70/80 - 129; БМ-21 "Град" – 18; 2С3М "Акация"– 36; 2С12 "Сани"– 18; МТ-12 "Рапира" – 12; 9П149 "Штурм-С" – 12; 9А33БМ2 "Оса" – 12; 9А34/35 "Стрела-10" – 6; 2С6М "Тунгуска" – 6. პ/შ ~ 4393 ს/მ, ოფიცერი -327 , სერჟანტი -1005.
N-43°18'00.26"
E-45°45'06.45"
მე-19 ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადა ქ. ვლადიკავკაზი
ს/ნ 20634. ყოფილი მე-19 მოტომსოლელი დივიზიის 503-ე მოტომსროლელი პოლკი. მონაწილეობას ღებულობდა 1995-1996 ქ. გროზნოს ბრძოლებში. სამხედრო ნაწილზე რამოდენიმეჯერ განხორციელდა ტერორისტული თავდასხმა. მონაწილებას ღებულობდა 2008 წლის აგვისტოს ომში.
შეიარაღება (2009 წ.): Т-90А - 41; БМП-3 - 123; SA-15 "Gauntlet/Тор"; БМ-21 "Град" - 18; 2С19 "Мста-С" (2С3М "Акация") – 36; 2С12 "Сани" - 18; МТ-12 "Рапира" – 12; 9П149 "Штурм-С" – 12; 9А33БМ2 "Оса" – 12; 9А34/35 "Стрела-10" – 6; 2С6М "Тунгуска" – 6. პ/შ ~ 4393 ს/მ, ოფიცერი -327 , სერჟანტი -1005.
N-43°02'33.24"
E-44°43'35.00"
136-ე ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადა ქ. ბუინაკსკი
ს/ნ 69671. ბრიგადა მონაწილებას ღებულობდა ჩეჩნეთის ომში 1995-1996 და 2000 წლებში, იბრძოდა 1999 წელს დაღესტანში და 2008 წელს აგვისტოს ომში ე.წ. "სამხრეთ ოსეთის" ტერიტორიაზე.
შეიარაღება (2009 წ.): Т-90 - 41; БМП-1/2/3 - 123; БМ-21 "Град" – 18; 2С3М "Акация"– 36; 2Б14 "Поднос"– 18; МТ-12 "Рапира" – 12; 9П149 "Штурм-С" – 12; 9А331 "Тор-М2" – 12; 9А34/35 "Стрела-10" – 6; 2С6М "Тунгуска" – 6; ГАЗ-2975 Тигр. პ/შ ~ 4393 ს/მ, ოფიცერი -327 , სერჟანტი -1005.
N-42°49'31.57"
E-47°05'44.93"
396-ე ცალკეული მოტომსროლელი ბატალიონი ს/ნ 93915
696-ე ცალკეული მოტომსროლელი ბატალიონი ს/ნ 92558
698-ე ცალკეული მოტომსროლელი ბატალიონი ს/ნ 96160
482-ე ცალკეული მოტომსროლელი ბატალიონი ს/ნ 82408
129-ე ცალკეული სატანკო ბატალიონი ს/ნ 82314
537-ე ცალკეული სადაზვერვო ბატალიონი ს/ნ 82258
531-ე ცალკეული საინჟინრო-გამნაღმველთა ბატალიონი ს/ნ 82259
146-ე ცალკეული თვითმავალი სარტილერიო დივიზიონი ს/ნ 96162
251-ე ცალკეული თვითმავალი სარტილერიო დივიზიონი ს/ნ 96548
156-ე ცალკეული საზენიტო-სარაკეტო დივიზიონი ს/ნ 95931
141-ე ცალკეული რადიოელექტრონული ბრძოლის ასეული ს/ნ 94413
87-ე ფედერალური საფოსტო სამსახურის სადგური ს/ნ 78649
205-ე ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადა ქ. ბუდიონოვსკი
ს/ნ 69672. ჩამოყალიბდა 1995 წლის მარტში 167-ე მოტომსროლელი ბრიგადისა და 723-ე მოტომსროლეი ბრიგადის შეერთებით. მონაწილებას ღებულობდა ჩეჩნეთისა და 2008 წლის აგვისტოს ე.წ. "სამხრეთ ოსეთის" ომებში.
შეიარაღება (2009 წ.): Т-72 - 41; МТ-ЛБ - 123; БМ-21 "Град" – 18; 2С3М "Акация"– 36; 2Б14 "Поднос"– 18; МТ-12 "Рапира" – 12; 9П149 "Штурм-С" – 12; 9А331 "Тор-М2" – 12; 9А34/35 "Стрела-10" – 6; 2С6М "Тунгуска" – 6. პ/შ ~ 4393 ს/მ, ოფიცერი -327 , სერჟანტი -1005.
N-44°48'39.19"
E-44°11'43.29"
1387-ე ცალკეული მოტომსროლელი ბატალიონი ს/ნ 74818
1393-ე ცალკეული მოტომსროლელი ბატალიონი ს/ნ 74819
1394-ე ცალკეული მოტომსროლელი ბატალიონი ს/ნ 74821
28-ე ცალკეული სატანკო ბატალიონი ს/ნ 74823
321-ე ცალკეული საარტილერიო დივიზიონი ს/ნ 74824
327-ე ცალკეული რეაქტიული არტილერიის დივიზიონი ს/ნ 74923
1329-ე ცალკეული ტანკსაწინააღმდეგო არტილერიის დივიზიონი
346-ე ცალკეული საზენიტო-სარაკეტო არტილერიის დივიზიონი ს/ნ 74924
1398-ე ცალკეული დაზვერვის ბატლიონი ს/ნ 74930
93-ე საინჟინრო-გამნაღმველთა ბატალიონი ს/ნ 93921
147-ე ცალკეული რადიოელექტრონული ბრძოლის ასეული ს/ნ 94860
1681-ე ფედერალური საფოსტო სამსახურის სადგური
მე-100 დაზვერვის ბრიგადა ქ. მოზდოკი
ს/ნ 23511. ფორმირებულია 2009 წლის დეკემბერში. ბრიგადის შემადგენლობაში შევიდა მე-10 სპეციალური დანიშნულების ბრიგადის ზოგიერთი ქვედანაყოფი. N-43°45'11.64"
E-44°38'46.34"
573-ე საარტილერიო დაზვერვის ბატალიონი მაიკოპის რ-ნი
ს/ნ 55030. N-44°31'49.00"
E-40°00'52.00"
67-ე საზენიტო-სარაკეტო ბრიგადა ქ. ვოლგოგრადი
ს/ნ 32383. ბრიგადა მონაწილეობას ღებულობდა 2008 წლის აგვისტოს ომში, კერძოდ კი 1090-ე ცალკეული საზენიტო-სარაკეტო დივიზიონი, რომელიც 8-22 აგვისტოს ასრულებდა საბრძოლო მორიგეობას ე.წ. "სამხრეთ ოსეთში". დივიზიონის შეიარაღებაში შედის 9К37М "Бук-М1", პ/შ ~ 454 ს/მ. N-48°33'23.63"
E-44°24'53.75"
1090-ე ცალკეული საზენიტო-სარაკეტო დივიზიონი
74-ე ცალკეული სპეციალური დანიშნულების რადიოტექნიკური პოლკი ქ. ვლადიკავკზი
ს/ნ 68889. N-43°07'58.00"
E-45°50'38.05"
1116-ე კავშირგაბმულობის კვანძი ქ. ვლადიკავკაზი
ს/ნ 29212. N-43°01'52.73"
E-44°40'32.79"
395-ე ცალკეული რადიო-სარელეო საკაბელო ბატალიონი
ს/ნ 22520.
1542 კავშირგაბმულობის საშუალებების სარემონტო ბაზა ქ. პროხლადნი
შეიარაღება (2000 წ.): БТР-80 -2, პ/შ ~ 590. N-43°45'00.00"
E-44°02'00.00"
34-ე მართვის ბრიგადა ქ. ვლადიკავკაზი
ს/ნ 29202.
შეიარაღება (2000 წ.): БМП-1КШ - 7; БТР-80 - 7. პ/შ ~ 431.
N-43°02'21.78"
E-44°38'22.41"
118-ე ცალკეული რადიაციულ-ქიმიურ-ბიოლოგიური დაცვის ბატალიონი დ. ტროცკაია
ს/ნ 53327. გადმოყვანილია ქ. ფროლოვოდან. N-43°19'14.00"
E-44°59'05.00"
მე-11 საინჟინრო-გამნაღმველთა პოლკი ქ. პროხლადნი
ს/ნ 77068. გადმოყვანილია დ. კავკასკაიადან.
შეიარაღება (2000 წ.): МТУ-20 - 9. პ/შ ~ 249
N-43°45'00.00"
E-44°02'00.00"
97-ე ცალკეული რადიოელექტრონული ბრძოლის ბატალიონი ქ. ვლადიკავკაზი
ს/ნ 07352. ყოფილი 22-ე ცალკეული რადიოელექტრონული ბრძოლის პლოკი. N-43°02'21.78"
E-44°38'22.41"
78-ე ცალკეული მატერიალური-ტექნიკური უზრუნველყოფის ბრიგადა ქ. პროხლადნი
ს/ნ 11384. ყოფილი 32 ცალკეული მატერიალური-ტექნიკური უზრუნველყოფის პოლკი N-43°45'00.00"
E-44°02'00.00"
შეიარაღებისა და ტექნიკის რემონტისა და შესანახი ბაზა
1138-ე საჰაერო თავდაცვის საკომანდო პუნქტი
სამხედრო-საჰაერო ძალები
სსძ-სა და ჰსთ-ის მე-4 მმართველობა ქ. როსტოვი
N-47°15'33.94"
E-39°49'06.24"
1-ლი შერეული საავიაციო დივიზია ქ. იეისკი
შეიარაღება: Су-25, Су-24, Ми-8.
ა/დ ზოლი: RWY - 08L/26R. AMSL - 16.7 მ. 1) 2500x40 მ, 2) 2500x40 მ.
N-46°40'40.00"
E-38°12'40.00"
368-ე საავიაციო გამანადგურებელი პოლკი ქ. ბუდიონოვსკი
შეიარაღება: Су-25.
ა/დ ზოლი: RWY - 12L/30R. AMSL - 179 მ. 2500x40 მ.
N-44°49'50.00"
E-44°00'50.00"
461-ე საავიაციო გამანადგურებელი პოლკი ქ. კრასნოდარი
შეიარაღება: Су-25.
ა/დ ზოლი: RWY - 08L/26R. AMSL - 26 მ. 2512x40 მ.
N-45°05'00.00"
E-38°56'40.00"
559-ე საავიაციო ბომბდამშენთა პოლკი ქ. მოროზოვსკი
შეიარაღება: Су-25.
ა/დ ზოლი: RWY - 09L/27R. AMSL - 115 მ. 2500x40 მ.
N-48°18'47.00"
E-41°47'25.00"
959-ე საავიაციო ბომბდამშენთა პოლკი ქ. იეისკი
შეიარაღება: Су-24.
ა/დ ზოლი: RWY - 08L/26R. AMSL - 16.7 მ. 1) 2500x40 მ, 2) 2500x40 მ.
N-46°40'40.00"
E-38°12'40.00"
960-ე საავიაციო გამანადგურებელი პოლკი ქ. პრიმორსკო-ახტარსკი
შეიარაღება: Су-24.
ა/დ ზოლი: RWY - 09L/27R. AMSL - 2 მ. 2500x40 მ.
N-46°03'30.00"
E-38°14'10.00"
51-ე ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის კორპუსი ქ. როსტოვი
შეიარაღება: Су-27, Миг-29, Ан-2, Ан-24, Ил-76.
ა/დ ზოლი: RWY - 06L/24R. AMSL - 80 მ. 2500x44 მ.
N-47°16'35.00"
E-39°38'10.00"
მე-3 გამანადგურებელი პოლკი ქ. კრიმსკი
შეიარაღება: Су-27.
ა/დ ზოლი: RWY - 04L/22R. AMSL - 13 მ. 2500x48 მ.
N-44°57'49.00"
E-38°00'10.00"
მე-19 გამანადგურებელთა პოლკი ქ. მილეროვო
შეიარაღება: Миг-29.
ა/დ ზოლი: RWY - 09L/27R. AMSL - 141 მ. 3005x48 მ.
N-48°57'10.00"
E-40°17'40.00"
31-ე გამანადგურებელი პოლკი ქ. ზერნოგრადი
შეიარაღება: Миг-29.
ა/დ ზოლი: RWY - 11L/29R. AMSL - 91 მ. 2506x40 მ.
N-46°50'10.00"
E-40°22'40.00"
1536-ე საზენიტო-სარაკეტო პოლკი ქ. როსტოვი
შეიარაღება: С-300ПМ. N-47°13'40.00"
E-39°42'30.00"
1537-ე საზენიტო-სარაკეტო პოლკი ქ. ნოვოროსიისკი
შეიარაღება: С-300ПМ. N-44°43'00.00"
E-37°46'00.00"
32-ე რადიოტექნიკური პოლკი ქ. ვოლგოგრადი
N-48°41'57.83"
E-44°30'17.18"
338-ე რადიოტექნიკური პოლკი ქ. როსტოვი
N-47°13'40.00"
E-39°42'30.00"
339-ე რადიოტექნიკური პოლკი ქ. ასტრახანი
N-46°20'00.00"
E-48°01'00.00"
მე-11 ცალკეული საავიაციო-სადაზვერვო პოლკი ს. მარინოვკა
შეიარაღება: Су-24.
ა/დ ზოლი: RWY - 07L/25R. AMSL - 70 მ. 2500x44 მ.
N-48°38'15.00"
E-43°47'20.00"
55-ე ცალკეული შვეულმფრენთა პოლკი ქ. კორენოვსკი
შეიარაღება: Су-24, Су-24К, Су-24Р, Ми-8.
ა/დ ზოლი: RWY - 09L/27R. AMSL - 48 მ. 1) 1800x50 მ, 2) 380x40 მ.
N-45°26'50.00"
E-39°25'25.00"
325-ე ცალკეული სატრანსპორტო შვეულმფრენთა პოლკი ქ. იეგორლიკსკაია
შეიარაღება: Ми-8, Ми-26.
ა/დ ზოლი: RWY - 07L/25R. AMSL - 104 მ. 1500x40 მ.
N-46°34'25.00"
E-40°35'30.00"
487-ე ცალკეული შვეულმფრენთა პოლკი ქ. ბუდიონოვსკი
შეიარაღება: Су-24, Су-24К, Су-24Р, Ми-8.
ა/დ ზოლი: RWY - 12L/30R. AMSL - 179 მ. 2500x40 მ.
N-44°49'50.00"
E-44°00'50.00"
229-ე საავიაციო ბაზა ქ. როსტოვი
შეიარაღება: Ми-26, Ан-12, Ан-24.
ა/დ ზოლი: RWY - 06L/24R. AMSL - 80 მ. 2500x44 მ.
N-47°16'35.00"
E-39°38'10.00"
3624-ე საავიაციო ბაზა ქ. ერევანი
შეიარაღება: 16 Миг-29, 2 Миг-29УБ.
ა/დ ზოლი: RWY - 03L/21R. AMSL - 899 მ. 2784x40 მ.
N-40°07'35.00"
E-44°28'15.00"
627-ე საავიაციო სასწავლო პოლკი ქ. ტიხორეცკი
შეიარაღება: Л-39.
ა/დ ზოლი: RWY - 09L/27R. AMSL - 77 მ. 2500x48 მ.
N-45°52'45.00"
E-40°06'17.00"
704-ე საავიაციო სასწავლო პოლკი ქ. კოტელნიკოვო
შეიარაღება: Л-39.
ა/დ ზოლი: RWY - 12L/30R. AMSL - 59 მ. 1) 2500x40 მ, 2) 2500x40 მ.
N-47°38'06.00"
E-43°05'55.00"
713-ე საავიაციო სასწავლო პოლკი ქ. არმავირი
შეიარაღება: Л-39, Миг-29.
ა/დ ზოლი: RWY - 10L/28R. AMSL - 210 მ. 2500x40 მ.
N-44°58'15.00"
E-41°06'29.00"
761-ე საავიაციო სასწავლო პოლკი ქ. მაიკოპი
შეიარაღება: Л-39, Миг-23.
ა/დ ზოლი: RWY - 05L/23R. AMSL - 175 მ. 2500x40 მ.
N-44°40'48.00"
E-40°02'04.00"
783-ე საავიაციო სასწავლო პოლკი ქ. არმავირი
შეიარაღება: Л-39, Миг-29, Миг-23, Ми-8.
ა/დ ზოლი: RWY - 10L/28R. AMSL - 210 მ. 2500x40 მ.
N-44°58'15.00"
E-41°06'29.00"
797-ე საავიაციო სასწავლო პოლკი ქ. კუშევსკაია
შეიარაღება: Су-25, Су-27, Миг-21, Миг-29, Л-39.
ა/დ ზოლი: RWY - 09L/27R. AMSL - 37 მ. 2806x40 მ.
N-46°32'14.00"
E-39°32'50.00"
42-ე ცალკეული კავშირგაბმულობის პოლკი ქ. როსტოვი
N-47°13'40.00"
E-39°42'30.00"
2226-ე ცალკეული რადიოელექტრონული ბრძოლის ბატალიონი ქ. ენგელსი
N-51°28'00.00"
E-46°07'00.00"
სამხედრო-საზღვაო ძალები
შავი ზღვის ფლოტი ქ. სევასტოპოლი
კასპიის ფლოტილია ქ. ასტრახანი

ზემოთ


აეროდრომები

1-ლი შერეული საავიაციო დივიზია, 959-ე საავიაციო ბომბდამშენთა პოლკი


368-ე საავიაციო გამანადგურებელი პოლკი, 487-ე ცალკეული შვეულმფრენთა პოლკი


461-ე საავიაციო გამანადგურებელი პოლკი


559-ე საავიაციო ბომბდამშენთა პოლკი


960-ე საავიაციო გამანადგურებელი პოლკი


51-ე ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის კორპუსი, 229-ე საავიაციო ბაზა


მე-3 გამანადგურებელი პოლკი


მე-19 გამანადგურებელთა პოლკი


31-ე გამანადგურებელი პოლკი


მე-11 ცალკეული საავიაციო-სადაზვერვო პოლკი


55-ე ცალკეული შვეულმფრენთა პოლკი


325-ე ცალკეული სატრანსპორტო შვეულმფრენთა პოლკი


3624-ე საავიაციო ბაზა


627-ე საავიაციო სასწავლო პოლკი


704-ე საავიაციო სასწავლო პოლკი


713-ე საავიაციო სასწავლო პოლკი, 783-ე საავიაციო სასწავლო პოლკი


761-ე საავიაციო სასწავლო პოლკი


797-ე საავიაციო სასწავლო პოლკიზემოთ


გერბები

სამხრეთის სამხედრო ოლქი
სახმელეთო ჯარები
49-ე არმია
8-ე ცალკეული მოტომსროლელი (სამთო) ბრიგადა 8-ე ცალკეული მოტომსროლელი (სამთო) ბრიგადის სნაიპერთა რაზმი მე-20 ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადა
მე-20 ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადა (ძველი) მე-20 ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადის სნაიპერთა რაზმი 33-ე ცალკეული დაზვერვის (სამთო) ბრიგადა
34-ე ცალკეული მოტომსროლელი (სამთო) ბრიგადა მე-10 ცალკეული სპეციალური დანიშნულების ბრიგადა 85-ე ცალკეული სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფი
95-ე ცალკეული სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფი 104-ე ცალკეული სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფი 551-ე ცალკეული სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფი
22-ე ცალკული სპეციალური დანიშნულების ბრიგადა 22-ე ცალკული სპეციალური დანიშნულების ბრიგადა 56-ე ცალკეული სადესანტო-საშტურმო ბროგადა
56-ე ცალკეული სადესანტო-საშტურმო ბროგადა 943-ე რეაქტიული არტილერიის პოლკი 91-ე კავშირგაბმულობის საშუალებების რემონტისა და შენახვის ბაზა
მე-4 სამხედრო ბაზა მე-4 სამხედრო ბაზ (ძველი) მე-7 სამხედრო ბაზა (ძველი)
მე-7 სამხედრო ბაზა მე-7 სამხედრო ბაზა - მე-10 ცალკეული საპარაშუტო-სადესანტო პოლკი მე-7 სამხედრო ბაზა - მე-10 ც.ს.ს. პოლკის 30-ე დაცვისა და უზრუნველყოფის ჯგუფი
102-ე სამხედრო ბაზა 102-ე სამხედრო ბაზა 102-ე სამხედრო ბაზა
102-ე სამხედრო ბაზა - 73-ე ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადა 102-ე სამხედრო ბაზა - 128-ე ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადა 102-ე სამხედრო ბაზა - 988-ე საზენიტო-სარაკეტო პოლკი
58-ე არმია
მე-17 ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადა მე-17 ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადა (ძველი) მე-18 ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადა
მე-19 ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადა მე-19 ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადა 136-ე ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადა
136-ე ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადა 205-ე ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადა 67-ე საზენიტო-სარაკეტო ბრიგადა
97-ე ცალკეული რადიოელექტრონული ბრძოლის ბატალიონი
სამხედრო-საჰაერო ძალები
სსძ-სა და ჰსთ-ის მე-4 მმართველობა
959-ე საავიაციო ბომბდამშენთა პოლკი 1536-ე საზენიტო-სარაკეტო პოლკი 1537-ე საზენიტო-სარაკეტო პოლკი
338-ე რადიოტექნიკური პოლკი 339-ე რადიოტექნიკური პოლკო 3624-ე საავიაციო ბაზა
მე-7 საჰაერო-კოსმოსური თავდაცვის ბრიგადა მე-8 საჰაერო-კოსმოსური თავდაცვის ბრიგადა 393-ე საავიაციო ბაზა
999-ე საავიაციო ბაზა 6970-ე საავიაციო ბაზა 6970-ე საავიაციო ბაზა
სამხედრო-საზღვაო ძალები
შავი ზღვის ფლოტი შავი ზღვის ფლოტი შავი ზღვის ფლოტი
810-ე ცალკეული საძღვაო ქვეითთა ბრიგადა 810-ე ცალკეული საძღვაო ქვეითთა ბრიგადა 810-ე ცალკეული საძღვაო ქვეითთა ბრიგადა
810-ე ცალკეული საძღვაო ქვეითთა ბრიგადა
კასპიის ზღვის ფლოტილია კასპიის ზღვის ფლოტილია 77-ე ცალკეული საძღვაო ქვეითთა ბრიგადა
414-ე ცალკეული საძღვაო ქვეითთა ბატალიონი
საჰაერო-სადესანტო ჯარები
მე-7 საჰაერო-სადესანტო დივიზია მე-7 საჰაერო-სადესანტო დივიზია მე-7 საჰაერო-სადესანტო დივიზია
შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: www.sammler.ru, www.warfare.ru, Google Earth