საყარაულო წესდება

თარიღი: 2010-02-10 00:00:00

ავტორი: ირაკლი ჭიჭინაძე

ნახვა: 22811

გადმოწერა: 491







გადმოიწერეთ საყარაულო წესდების PDF ვერსია





შეაფასეთ: 1 2 3 4 5

ზემოთ

წყარო: საკანონმდებლო მაცნე